Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Džehennem ima sedam vrata

Hatib: Nezim Halilović Muderris

Braćo i sestre u islamu! Danas 22. safera 1434.H., 04. januara 2013. g., hutbu sam naslovio sa Džehennem ima sedam vrata. Današnja hutba je nastavak pretprošle hutbe, kao i one prije nje, u nadi da iste jačaju naš iman i pojačavaju strah od patnje u džehennemu, što bi trebalo rezultirati izvršavanjem farzova i sunneta i klonjenjem harama, mekruha i sumnjivih stvari. Braćo i sestre, prošla je i Najluđa noć, koja ne bez razloga nosi takav naziv, a prosto je nevjerovatno koliko je u toj noći ispucano pirotehničkih sredstava, koliko se popilo alkohola, koliko se pjevalo, lumpovalo i bludničilo, tako da prokleti Iblis i njegova družina mogu biti potpuno zadovoljni početkom Nove kalendarske godine u Bosni i Hercegovini, zemlji u kojoj se moral potiskuje, a nemoral sve više dolazi do izražaja. U mojoj ulici, u kojoj žive isključivo muhadžiri iz Istočne Bosne, te se noći veselilo do neka doba, do te mjere da se ujutro ulicom ni korak nije mogao napraviti do džamije, a da se ne stane na ostatke ispucanih petardi i raketa, dok su na sabah namazu bila samo četiri mu’mina. U ovoj šehidskom krvlju natopljenoj zemlji za Novu godinu ubijen je dok je bio na dužnosti policajac Muhidin Pivodić, a ubiti nedužna čovjeka znači poubijati cijelo čovječanstvo! Neka se boje Allaha svi oni koji oponašaju druge narode, oni koji zaboravljaju na svoju krvavu historiju i koji se ne brinu za svoju budućnost i budućnost svoje djece!

Kaže Allah, dželle še’nuhu u 43. i 44. ajetu Sure El-Hidžr:

Za sve njih mjesto sastanka Džehennem će biti,(44) On ima sedam kapija i kroz svaku će određen broj njih proći.

Komentirajući citirane ajete Ikrime je rekao: ‘’To znači da džehennemska vatra ima sedam slojeva.’’

A Katade je za isti ajet rekao: ‘’Tako mi Allaha, to su stepeni ili slojevi na temelju njihovih djela koja su radili.’’

U hadisu stoji da se džehennemska vrata otvaraju svaki dan sredinom dana dok ih ne nastane stanovnici džehennema. Prenosi se da je Habab ibn Eret vidio čovjeka koji je klanjao u sred dana, pa mu je to zabranio rekavši da je to trenutak kada se otvaraju džehennemske kapije i to je odušak džehennema dok ne bude naseljen svojim stanovnicima.

Džehennem se nalazi ispod sedmog sloja Zemlje, u Sidžinu, a to je najniži i najtješnji sloj, za razliku od Dženneta koji je na najuzvišenijem i najprostranijem mjestu.

Džehennemski slojevi su: Džehennem, Leza, El-Hutama, Es-Seir, Sekar, El-Džehim, El-Havije.

1. Džehennem:

Allah, dželle še’nuhu, kaže u 13. i 14. ajetu Sure Et-Tur:

Na dan kada će grubo u vatru džehennemsku biti gurnuti!(31) Ovo je vatra koju ste poricali.(32)

Dakle, toga Dana će poricatelji Allahove istine biti pozvani u džehennem i biće u njega strmoglavljeni.

2. Leza (Buktinja):

Ovaj termin spominje se u 15. i 16. ajetu Sure El-Me’aridž:

Nikada! Ona će buktinja (Leza) sama biti,(15.) ona će udove čupati.(16)

To je braćo i sestre vatra koja će spržiti sve što se pred njom nađe, a tijelo ljudsko će se u njoj raspadati.

3. El-Hutama (Vatra razbuktana):

Ovo ime Džehennema spomenuto je u ajetima 4. – 9. Sure El-Humeze:

A ne valja tako! On će sigurno biti bačen u džehennem Hutamu!(4) A znaš li ti šta je Hutama?(5) Vatra Allahova razbuktana,(6) koja će do srca dopirati.(7) Ona će iznad njih biti zatvorena,(8) plamenim stubovima zasvođena.(9)

Džehennemska vatra nazvana je El-Hutama, jer ona u potpunosti uništava ono što u nju upadne. To je vatra koja će dopirati do ljudskih srca i proizvoditi nepodnošljiv bol. Iznad džehennemlija će biti vatreni svod, a vrata džehennemska biće zaključana, tako da neće imati kuda pobjeći.

4. Es-Seir (Oganj razbuktali):

Allah, dželle še’nuhu, objavio je u 7. ajetu Sure Eš-Šura:

Eto tako Mi tebi objavljujemo Kur’an, na arapskom jeziku, da bi opominjao Meku i one oko nje i upozorio na Dan kada će se skupiti – u koji nema nikakve sumnje. Jedni će u Džennet, a drugi u Es-Seir (Džehennem).

Poruka ajeta je sljedeća: Kao što smo objavljivali poslanicima prije tebe, svakog od njih poslali smo narodu njegovom kako bi ih pozivali na jeziku koji razumiju i kako bi oni shvatili poziv i poruku. Tako isto tebi objavljujemo Kur’an, na čistom arapskom jeziku, da upozoriš stanovnike Meke i ostale ljude, i da ih upozoriš na Allahovu kaznu na Sudnjem danu, kada Allah sakupi sve narode da odgovaraju za svoja djela. To je Dan u koji nema sumnje i u tom Danu svako će dobiti što je zaslužio.

5. Sekar (Vatra koja ništa neće poštedjeti):

Ovaj termin spomenut je u ajetima 26. – 30., Sure El-Muddesir:

U Sekar ću Ja njega baciti,(26) a znaš li ti šta je Sekar?(27) Ništa on neće poštedjeti,(28) kože će crnim učiniti.(29) nad njim su devetnaest.(30)

Svaki čovjek će toga dana odgovarati za zalog koji mu je povjeren, a to je njegov život, osim sretnika kojima će knjiga njihovih djela biti data u desnu ruku. Oni će se osloboditi zaloga dobrim djelima na dunjaluku i oni će u Džennetu pitati jedni za druge. Tako i kada ih vide u džehennemu, upitaće ih šta ih je u Sekar odvelo. Oni će im odgovoriti da nisu bili vjernici koji su obavljali namaz, nisu pomagali slabe i siromašne, već su bili prijatelji i pomagači lažljivcima, izrugivali su se vjernicima i ismijavali se s vjerom, lažno su svjedočili, govorili su ono što nisu radili, nisu vjerovali u Sudnji dan i proživljenje, niti u nagradu i kaznu dok im smrt nije došla i onda su shvatili da su Allahovi poslanici donosili istinu, ali im je bilo kasno.

6. El-Džehim (Rasplamsala vatra):

U Suri El-Hakka, u ajetima 30. – 34. stoji:

Držite ga i u okove okujte,(30) zatim ga u vatri (El-džehim) pržite,(31) a onda ga u sindžire sedamdeset lakata duge vežite,(32) jer on u Allaha velikog nije vjerovao,(33) i da se nahrani nevoljnik nije podsticao.(34)

U predaji stoji da će čuvaru Džehennema biti rečeno: ‘’Uzmite ovog nevjernika, sindžirima mu vežite ruke na potiljak, zatim ga bacite u Džehim, da osjeti džehennemsku vrelinu i žestinu!

7. El-Havije (Džehennemski bezdan):

Ovo ime džehennema spominje se u ajetima 8. – 11. Sure El-Karia:

A onaj u koga njegova dobra djela budu lahka,(8) boravište će bezdan biti.(9) A znaš li ti šta će to biti?(10) Vatra užarena!(11)

Braćo i sestre, razmišljajmo o džehennemu i čuvajmo se djela koja nas ne dao Allah u njega mogu uvesti, izvršavajmo farzove i sunnete, a posebno vas podsjećam na obavezu redovnog obavljanja namaza, bez čega nema istinskog mu’mina, natječimo se u dobru i žudimo za džennetima koji su nam obećani!

Molim Allaha, dželle še’nuhu, da nas učvrsti na putu islama, da obespravljene ljude, a posebno našu braću u Siriji i Palestini spasi zuluma zulumćara i da im skoru pobjedu, da našu djecu i potomke učini radostima naših očiju i srca i prvacima ummeta, da nam na Sudnjem danu oprosti grijehe, sakrije naše sramote, ukabuli dobra djela, sačuva džehennemske vatre i da nas u obećanim džennetima obraduje društvom poslanika, iskrenih, šehida i dobrih ljudi!

 
X