Iskrice mudrosti

Džehenemlije će poželjeti smrt na Sudnjem danu

158pregledi
Prenosi Ebu Seid el-Hudri, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao:
”Smrt će biti dovedena u obliku crno-bijelog ovna, pa će stati na zid između Dženneta i Džehennema. Bit će pozvani stanovnici oba boravišta, nakon čega će i jedni i drugi podići svoje vratove, pa će biti upitani: ‘Znate li ko je ovo?’ A oni će odgovoriti: ‘Da, to je smrt.’ Nakon toga, smrt će biti povaljena i zaklana, i da Allah stanovnicima Dženneta nije odredio vječni život u njemu, oni bi pomrli od radosti i sreće, a da Allah stanovnicima Vatre nije odredio vječni život u njoj, pomrli bi od žalosti i tuge.”

(Tirmizi, br. 3156. Predaju, u nešto kraćoj verziji bilježe: Buhari br. 4730 i Muslim, br. 2849.)
 
Priredio: Amir Durmić

X