Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Darežljivost (el-džudu)

Hatib: Nezim Halilović Muderris  

Braćo i sestre u islamu! Danas 27. džumade-l-uala 1430.h., što odgovara 22. maju 2009. godine, hutbu sam naslovio sa „Darežljivost / El-džudu“. Ova karakterna osobina je jedna od najvažnijih osobina ummeta Poslanika, s.a.v.s., osobina koja treba da dođe posebno do izražaja u ovom vremenu opće ekonomske krize, koja i našoj zemlji prijeti kao „ekonomski cunami“. Pred nama je vrijeme u kojem darežljivci trebaju pokazati svoju darežljivot, socijalno ugroženi koji primaju pomoć od institucija i pojedinaca da svoje troškove svedu na minimum, lijenčine da se prihvate posla i da ne čekaju sadaku na asfaltu, na raskrsnicama i pred prodavnicama, već da na častan način privrijeđuju i izdržavaju svoje porodice, imajući na umu hadis koji bilježi imam Buharija, a prenosi ga Hakim bin Hazam, r.a.:  „Gornja ruka (ona koja daje) je bolja od donje ruke (koja prima)!“ (Buharija)
Allah, s.w.t., u 39. ajetu Sure Sebe’ obećava mu’minima koji ulažu svoje imetke na Njegovu putu, lijep svršetak i nagradu:
„Reci: “Gospodar moj daje obilnu opskrbu onome kome hoće od robova Svojih, a kome hoće uskraćuje; što god vi udijelite, On će to nadoknaditi i On najbolje opskrbljuje.” (Suretu Sebe’, 39)
Braćo i sestre, kada imamo na umu ove Allahove, s.w.t., riječi, onda se trebamo natjecati u dobročinstvu, jer On dobročinstvo nadoknađuje još na dunjaluku, a na Ahiretu je nagrada trajna.
U hadisu koji bilježe imami Buharija i Muslim, stoji:
 
Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Rekao je Uzvišeni Allah: „Udijeli čovječe, udijeliću ti!“ (Buharija i Muslim)
Kako je lijepo obećanje Allaha, s.w.t., koji na dobročinstvo Svojih iskrenih robova uzvraća Svojim dobročinstvom, pa trudimo se da budemo od onih kojima na dobro uzvraća njihov Stvoritelj!
U hadisu koji bilježe imami Buharija i Muslim stoji:
Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Nema dana u kojem osvanu robovi, a da dva meleka ne siđu i jedan ne kaže: „Allahu, daj darežljivcu ostatak imetka!“ I drugi kaže: „Allahu, daj škrtici propast!“ (Buharija i Muslim)
Zato budimo darežljivci, za koje meleki uče dove za povećanje imetka! Blago onima za koje dovu čine meleki, koji nemaju prohtjeva i želja, već samo služe svome Gospodaru!
Poslanik, s.a.v.s., savjetuje Esmu, kćerku Ebu Bekra Es-Siddika, r.a.:
 
Prenosi Esma kći Ebu Bekra, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Dijeli i ne prebrojavaj (ne čuvaj), pa da tebi Allah broji i ne gomilaj, pa da ti Allah uskrati!“ (Buharija i Muslim)
Dijeljenje braćo i sestre, treba da bude umjereno, kako darežljivac ne bi sve podijelio i ostao bez opskrbe. Prema tome, dužni smo naći mjeru u dijeljenju, kao što stoji u 29. i 30. ajetu Sure El-Isra’:
„Ne drži ruku svoju stisnutu, a ni posve otvorenu, da ne bi prijekor zaslužio i bez ičega ostao,“(29) „Gospodar tvoj pruža obilnu opskrbu onome kome hoće, a i ograničava je, jer zna i vidi robove Svoje.“(30) (Suretu El-Isra’, 29 – 30)
Na drugoj strani prokleti šejtan čovjeka plaši neimaštinom, kao što stoji u 268. ajetu Sure El-Bekare:
„Šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti, a Allah vam obećava oprost i nagradu Svoju; Allah je neizmjerno dobar i sve zna!“ (Suretu El-Bekare, 268)
Braćo i sestre, većina nas smo imali priliku da se u našim svakodnevnim životima osvjedočimo u istinitost ovi Allahovih, s.w.t., riječi, kada nam se ono što smo bez kalkulacija dali višestruko vraćalo i kada nam je propadalo ono što nam je bilo žao dati i propadalo je još više od toga…
Kaže Omer ibn El-Hattab, r.a.: „Čuo sam da će se dobra djela natjecati i da će sadaka kazati: „Ja sam najbolja od vas!“
Poslanik, s.a.v.s., je bio najljepši primjer darežljivosti, što potvrđuje slijedeća predaja:
Upitao je Poslanik, s.a.v.s., Aišu, r.a., šta je ostalo od ovce koju su zaklali, pa je ona odgovorila: „Nije ostalo ništa osim plećke!“ Poslanik, s.a.v.s., odgovori: „Ostalo je sve osim plećke!“ (Muslim)
Najbolja sadaka je da vjernik dijeli kada je zdrav, kao što stoji u hadisu koji bilježi imam Muslim:
 
Prenosi Ebu Hurejre, r.a.: „Došao je čovjek kod Poslanika, s.a.v.s., i rekao: „Allahov Poslaniče, za koju sadaku je najveća nagrada?“ Reče: „Da daješ sadaku dok si zdrav i potreban, bojiše se siromaštva i nadaš bogatstvu. Ne odgađaj, pa kada dođe duša u grkljan, da kažeš: „Ovo je ovome, a ovo ovome!“ a sve svakako ostaje drugima.“ (Muslim)
Slijedeći hadis je bio poticajem velikom broju naših plemenitih predaka, koji su se natjecali u uvakufljivanju svoje imovine, u pravljenju mostova, puteva, hanova, hajr česmi, kalemljenju voća i slično:  Prenosi Džabir bin Abdullah, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Ko iskopa bunar, ne napije se niko od ljudi, džina ili ptica, a da ga Allah neće nagraditi na Sudnjem danu!“ (Ibn Madždže)

Pred pohod na Tebuk, dolaze Poslaniku, s.a.v.s., ashabi i donose imetak za opremanje vojske, tako da Omer ibn El-Hattab, r.a., i Osman ibn Affan, r.a. donose polovicu svoga imetka, a Ebu Bekr Es-Siddik, r.a., donosi sav svoj imetak. Kada ga je Poslanik, s.a.v.s., upitao šta je ostavio svojoj porodici, Ebu Bekr, r.a., je rekao: „Ostavio sam im Allaha i njegova Poslanika, s.a.v.s.!“ Allah se smilovao Ebu Bekru, r.a., čiji iman je bio snažniji od imana svih ashaba!

Zato se napajajmo sa čistih izvora: Kur’ana, sunneta Poslanika, s.a.v.s., prakse ashaba, te najbolje generacije muslimana i prakse naših dobrih predaka, Bošnjaka i natječimo se u dobročinstvu, ne plašeći se siromaštva, niti prijekora prijekornika!

Gospodaru, učvrsti nas na putu islama, ne iskušavaj nas sa onim što nećemo moći podnijeti, učini nas od onih koji su darežljivi, uputi našu djecu i naše potomke i učini ih časnim pripadnicima ummeta, budi nam milostiv na Sudnjem danu i počasti nas u džennetu, društvom sa: poslanicima, šehidima i dobrim ljudima!

 
Sarajevo: 27. džumade-l-ula 1430.h.   22. maj 2009.god.                                  
Hutba: Džamija “Kralj Fahd”                                                                                            
Hatib: Nezim Halilović Muderris  X