Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Da li je ostavljač namaza nevjernik?

Preveo: Miralem Misini

Konfuzno me je upitao o svom halu… Da li se on računa u muslimane? Ili pak u red nevjernika i mušrika? Prošao je kroz jedno teško psihološko stanje zbog ostavljanja namaza mjesecima, i to mu se desilo više puta, nakon čega je o tome upitao učenjake u svom mjestu, te su neki od njih odgovorili kako je on nevjernik i otpadnik, pritom mu stavljajući u obavezu iznovno vraćanje prisegi i imanu, kao i ponovno izgovaranje šehadeta… Bilo je i onih koji su mu odgovorili suprotno, onih koji su ga pozvali na brigu i čuvanje kao i naklanjavanje izostavljenih namaza i iskreno pokajanje Allahu…

Drugi su se zadovoljili pozivajući ga na istikamet – ustrajnost i povećanje nafila ne naređujući mu pritom nadoknađivanje propuštenih namaza.

Njegovo pitanje me podsjetilo na govor koji sam slušao od pojedinih uvaženih učenjaka kako se onaj koji izostavi samo jedan namaz u njegovom vremenu smatra nevjernikom koji je time izašao iz milleta, i kao takav se neće gasuliti, niti u ćefine spremiti, takvome se ne klanja dženaza niti se ukopava u muslimansko mezarje, već će se baciti u divljini poput kakve lešine, a možda će se prekriti zemljom kako ga ne bi rastrgli kakvi psi!

Donošenje ovakvog propisa i izricanje mišljenja o nevjerstvu pojedinca koji ostavlja namaz predstavlja mišljenje sastavljeno od skupine odabranih stavova. Otuda ne vjerujem da mišljenje formulirano na ovaj način može biti utemeljeno na stavu nekog poznatog ashaba ili imama iz reda ispravnih prethodnika. Također, nije zabilježeno da je iko od muslimana, čiji se govor uvažava a djela slijede, postupao po ovom mišljenju. Oni koji zastupaju ovakvo mišljenje zasnovali su ga prije svega na strožijem stavu, a to je da je ostavljač namaza nevjernik, što je jedno od dva mišljenja po ovom vjerskom pitanju.

Većina učenjaka zastupa mišljenje da je ostavljač namaza počinilac velikog grijeha i da ostavljanjem namaza čini ogromni prijestup, međutim takvu osobu ne smatraju nevjernikom koji izlazi iz milleta – vjere. Ovo je pravac Malika, Šafije, Ebu Hanife kao i rivajet od imama Ahmeda, a En-Nevevi spominje da je ovo pravac većine učenjaka iz reda prethodnika i potonjih generacija. Ovaj stav se podupire brojnim dokazima, a od njih i hadisima o ”nadi”, poput: ”Onaj koji kaže da nema drugog božanstva mimo Allaha, iskreno iz srca, ući će u Džennet.” Ovo je poznati i široko rasprostranjeni hadis koji se nalazi u zbirkama ”Sahiha” i ”Musnedima”.

Jedan od tih hadisa jeste i Poslanikov, alejhis-selam, hadis u kojem govori o Abdullahu ibn Džud’anu i kako mu djela neće biti prihvaćena jer ”on nikada nije rekao: ‘Gospodaru! Oprosti grijeh moj na Danu zasluge!’“, ne spomenuvši pritom ništa mimo navedenog.

Također,  ovaj stav podupire da je osnova čovjeka ostajanje na onome na čemu jeste, (u ovom slučaju da je musliman) kao i da iz toga ne izlazi osim jasnim jekinom (ubjeđenjem) u kojem nema primjese bilo kakve sumnje.

Drugo mišljenje po ovom pitanju je općepoznati stav, koji je ujedno i vjerodostojno predanje od imama Ahmeda, koje još zagovaraju Ishak, Ibnul-Mubarek i drugi, dokazujući to vjerodostojnim dokazima, od kojih je i hadis: ”Ugovor koji je između nas i njih je namaz. Ko ga ostavi, počinio je nevjerstvo“, kao i hadis: ”Zaista je između čovjeka i između širka i nevjerstva ostavljanje namaza.“ Neki su ovo mišljenje pripisali svim ashabima po konsenzusu (jednoglasan stav, op. prev.), međutim to pripisivanje je problematično, jer su imami koji zagovaraju mišljenje da to nije nevjerstvo svakako učeniji po pitanju konsenzusa ashaba – Poslanikovih drugova, od ostalih. Stoga, kada bi po ovom vjerskom pitanju postojao konsenzus ashaba, niko od njih ne bi se usudio suprotstaviti i zauzeti stav suprotan tom konsenzusu.

A dobro je poznato da su prilikom prenošenja konsenzusa zastupljene kojekakve vjerovatnoće, stoga je imam Ahmed rekao: ”Onaj koji zagovara konsenzus je lažac, jer su se možda razišli a da zagovarač to ne zna.” Ovim se ukazuje na vjerovatnoću da onaj koji prenosi konsenzus ne poznaje razilaženje u vjerskom pitanju, uz mogućnost postojanja istog bez njegovog saznanja o tome.

Konsenzus po ovom pitanju uzet je iz predaje Abdullaha ibn Šekika koji je rekao: ”Muhammedovi, sallallahu alejhi ve sellem, drugovi nisu smatrali da je ostavljanje bilo kojeg djela nevjerstvo osim namaza.“

Razilaženje po ovom pitanju je općepoznato i prošireno još od vremena prvih prethodnika i nema mogućnosti za dopunjavanje ili odbacivanje istog.

Imam Ez-Zuhri, koji je riznica znanja Poslanikove prakse i govora ashaba, a koji je ujedno i preči od drugih po ovom pitanju, nije zastupao stav o nevjerstvu ostavljača namaza niti stav o ubijanju ostavljača namaza, već je smatrao da će se kazniti (t’azirom) zatvaranjem ili drugom kaznenom mjerom sve dok ne počne klanjati. (Pogledati: El-Begavi, ”Šerhus-sunne”, 2/180)

Bez obzira da li ćemo reći da su imami koji su postupali suprotno spomenutom konsenzusu to radili iz svog ubjeđenja da konsenzus nije pritvrđen ili su ga pak smatrali nesigurnim (zanni) konsenzusom, ili su protumačili da se njime aludira na ”malo nevjerstvo” koje počinioca ne izvodi iz vjerskih okvira, kao što je istim izrazom spomenuto u mnoštvu drugih vjerskih pitanja…, činjenica je da je razilaženje poznato još kod prethodnika,  kao i da imami, učenjaci poput ovih ne mogu a da ne poznaju konsenzus po pitanju jednog velikog vjerskog pitanja kao što je pitanje ostavljanja namaza i da nije moguće prebacivati ovo vjersko pitanje sa razine ”sporednosti i pitanja u kojem ima razilaženja” na stepen ”osnovnog i ideološko-akidetskog” pitanja.

Ovaj tekst nije naučno istraživanje, niti elaboracija, a ni mjesto navođenja dokaza, nego se ovim tekstom želi utvrditi da je ovo vjersko pitanje u kojem postoji vidljivo razilaženje, kao i da većina od četverice imama koji se slijede ne zastupaju stav o nevjerstvu ostavljača namaza, kojim bi dotični izašao iz okvira vjere. Prema tome, onaj koji je naveo govor koji smo spomenuli na početku teksta uzeo je strožije mišljenje i izabrao je mišljenje o nevjerstvu, međutim nije se time zadovoljio već je na to dodao još jedan strožiji izbor, što ćemo studiozno obrazložiti u sljedećem tekstu.

Šejh Selman el-‘Aude, 12. rebi’u-l-evvel 1433. / 4. februar 2012.

Prijevod: Miralem Misini, student na Islamskom univerzitetu u Medini

 
X