Kurban i akika

Da li je muslimanu dozvljeno da neopravdano izostane iza bajram-namaza?

102pregledi

Pitanje: Da li je muslimanu dozvljeno da neopravdano izostane iza bajram-namaza?

 

Odgovor: Hvala Allahu i neka je salavat i selam na Allahova Poslanika. Bajram-namaz je fard-kifaje (kolektivna dužnost) po mišljenju velikog broja islamskih učenjaka, pa je stoga nekim pojedincima dozvoljeno da izostanu, meðutim, prisustvo na bajram –namazu i učešće sa ostalom braćom muslimanima je potvrðeni sunnet koji se bez opravdanog šerijatskog razloga ne bi trebao ostavljati. Neki islamski učenjaci su na stanovištu da je bajram-namaz fard-ajn (individualna obaveza) kao i džuma, te ni jednom punoljetnom, slobodnom muslimanu koji je kod kuće nije dozvoljeno da odsustvuje na bajram-namazu. Ovo mišljenje je jače sa dokazima i bliže ispravnom. ( Bin Baz, Medžmu’ fetava ve mekalat mutenevvi’a)

X