Odijevanje i ukrašavanje

Da li je dozvoljeno muškarcu da farba kosu u crno?

160pregledi
 Pitanje: Da li je dozvoljeno muškarcu da farba kosu u crno?
Odgovor: Zabrana farbanja u crno prenosi se od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kao što stoji u hadisu od Džabira b. Abdullaha, r.a., da je Ebu Kuhafe, Ebu Bekrov, r.a., otac, bio doveden pred Poslanika, s.a.v.s., da mu dadne prisegu a glava mu je već bila osijedjela, pa je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ‘’Izmijenite ovu bjelinu i klonite se crne boje.’’ (Bilježi ga Muslim)

Kosu nije dozvoljeno farbati u crno, bez razlike koja je boja kose bila prethodno prije nego što se osijedilo, ako je to jedini razlog radi čega se čovjek farba. Učenjaci su pojasnili da to predstavlja varanje i prikazivanje sebe u liku ili starosnoj dobi u kojoj čovjek nije uistinu. Allah najbolje zna!

Odgovorio: Harmin Suljić, prof.

X