Vjerovanje u Allaha

Da li je dozvoljeno moliti Allaha da izliječi bolesnika od neizliječive bolesti?

141pregledi


Pitanje: Es-selamu alejkum! Da li je dozvoljeno moliti Allaha, dž.š., da izliječi Svog roba od neke bolesti koju medicina nije u stanju da izliječi? Hvala i da vas Allah nagradi! Es-selamu alejkum!
 
Odgovor: Ve alejkumus-selam!
Ukoliko medicina nije pronašla lijek za odreðenu bolest, to ne znači da lijek ne postoji. Naprotiv, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestio nas je da Allah nije spustio na Zemlju ni jednu bolest a da nije spustio i lijek. To znači da lijek postoji, samo ga ljudi još nisu uspjeli pronaći. Allah je Svemoguć i u stanju da sve učini pa Ga trebamo moliti. ”Molite Me, Ja ću vam se odazvati”, je kur’ansko pravilo koje nam je Uzvišeni ostavio. Medicina je samo uzrok izlječenja, dok je stvarni lijek u Allaha i On, subhanehu ve te’ala, daruje taj lijek kome hoće.
Allah najbolje zna!

Odgovorio: Ikanović Muhamed, prof.

X