Da li je dozvoljeno jesti hranu koju pripremi žena u nifasu?

Pitanje: Moja supruga se porodila, a jedan moj prijatelj nije htio ući u moj stan argumentirajući svoj stav time da nije dozvoljeno jesti od onoga što je žena u nifasu pripremila svojim rukama. On takvu ženu smatra ”za nečistu”, njeno tjelo i ono što uradi, a što me je zbunilo u pogledu mog života. Molim Vas da mi odgovorite, a ono što znam jeste da ženi u nifasu nije dozvoljeno klanjati, postiti i učiti Kur’an?
 
Odgovor: Žena ne postaje nečista tim što je u hajzu ili nifasu i nije zabranjeno zajedno s njom jesti, kao i imati intimni odnos, izuzimajući spolni organ, s tim što je pokuðeno (mekruh) da se intimnim odnosom obuhvata dio izmeðu pupka i koljena. Ovo se temelji na hadisu koji bilježi Muslim, a prenosi Enes ibn Malik, r.a., da židovi nisu zajedno jeli sa ženom, koja je u hajzu , pa je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Radite sa suprugom sve što hoćete, osim snošaja u spolni organ”, a takoðer, i na hadisu koji bilježe Buharija i Muslim, a prenosi Aiša, r.a., koja je rekla: ”Allahov Poslanik, s.a.v.s., bi mi nareðivao da pokrijem spolni organ, pa bih to radila i on bi imao sa mnom intimni odnos, a bila bih u hajzu.”
Zabrana klanjanja, posta i učenja Kur‘ana ženi u hajzu i nifasu, nema nikakvog uticaja i veze sa objedovanjem u društvu takve žene, ili pak konzumiranja onoga što je ona spremila svojim rukama. Allah, dž. š., daje uputu ka ispravnom odgovoru.

Stalna komisija za fetve

Print Friendly  Da li je dozvoljeno jesti hranu koju pripremi žena u nifasu? pf button bothX