Ostala pitanja

Da li je dozvoljeno jesti hranu koju pripremi žena u nifasu?

93pregledi
Pitanje: Moja supruga se porodila, a jedan moj prijatelj nije htio ući u moj stan argumentirajući svoj stav time da nije dozvoljeno jesti od onoga što je žena u nifasu pripremila svojim rukama. On takvu ženu smatra ”za nečistu”, njeno tjelo i ono što uradi, a što me je zbunilo u pogledu mog života. Molim Vas da mi odgovorite, a ono što znam jeste da ženi u nifasu nije dozvoljeno klanjati, postiti i učiti Kur’an?
 
Odgovor: Žena ne postaje nečista tim što je u hajzu ili nifasu i nije zabranjeno zajedno s njom jesti, kao i imati intimni odnos, izuzimajući spolni organ, s tim što je pokuðeno (mekruh) da se intimnim odnosom obuhvata dio izmeðu pupka i koljena. Ovo se temelji na hadisu koji bilježi Muslim, a prenosi Enes ibn Malik, r.a., da židovi nisu zajedno jeli sa ženom, koja je u hajzu , pa je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Radite sa suprugom sve što hoćete, osim snošaja u spolni organ”, a takoðer, i na hadisu koji bilježe Buharija i Muslim, a prenosi Aiša, r.a., koja je rekla: ”Allahov Poslanik, s.a.v.s., bi mi nareðivao da pokrijem spolni organ, pa bih to radila i on bi imao sa mnom intimni odnos, a bila bih u hajzu.”
Zabrana klanjanja, posta i učenja Kur‘ana ženi u hajzu i nifasu, nema nikakvog uticaja i veze sa objedovanjem u društvu takve žene, ili pak konzumiranja onoga što je ona spremila svojim rukama. Allah, dž. š., daje uputu ka ispravnom odgovoru.

Stalna komisija za fetve

X