Čistoća

Da li je dozvoljeno ženi da uči Kur’an dok je u hajzu?

125pregledi
 
Pitanje: Da li je dozvoljeno ženi da uči Kur’an dok je u hajzu?

Odgovor: Nema smetnje da žena dok je u hajzu ili nifasu čita knjige tefsira kao i da uči iz Kur’ana bez dodirivanja mushafa što je jedno od dva mišljenja učenjaka po ovom pitanju, i koje smatramo ispravnijim, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Šejh Bin Baz, r.h.

Preveo: Muhamed Ikanović

X