Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Da li čitate horoskop?

Priredio: Irfan Kasumović
Kako naša svakodnevnica nije nimalo vesela, bijeg od stvarnosti i maštanje o boljoj budućnosti postaju neodvojivi dio naših života. Otuda su u savremenom društvu postali izuzetno popularni različiti vidovi proricanja budućnosti. Nažalost, ljudi toliko slijepo vjeruju u takva proricanja da često potpuno mijenjaju svoje živote u skladu s njima. Mnogi muslimani također padaju pod utjecaj društvenih trendova, pa čitaju dnevne horoskope u novinama i otvoreno pokazuju svoje zanimanje za njih. Mnogi to rade stoga što uopće ne poznaju stav islama po tom pitanju. Stoga, ponukani postupkom Huzejfe, radijallahu anhu, koji je kazao: “Ljudi su pitali Allahovog Poslanika o dobru, a ja sam ga pitao o zlu, bojeći se da me ne zadesi”, mi ćemo u ovom izlaganju ukazati na stav islama o čitanju horoskopa i proricanju sudbine, kao i na greške ili prijestupe koji su evidentni u životu mnogih muslimana.
Ako pogledamo muslimane današnjice, vidjet ćemo da više vjeruju gatarima i prorocima nego što vjeruju u Allahovu Objavu, čvršće vjeruju onome što pročitaju u horoskopu nego što vjeruju u hadise koji su zabilježili Buharija i Muslim. Umjesto da čitaju Allahove riječi (Kur’an) i Poslanikove hadise, njima je ljepše da troše vlastito vrijeme čitajući horoskop  iz  “znatiželje”.
Vjerovanje u astrologiju i čitanje horoskopa u suprotnosti je sa duhom islama. U suštini, sve ovo su pokušaji da se izbjegne vjerovanje u kader (sudbinu). Oni koji žive u neznanju, misle da mogu nešto promijeniti ako, navodno, znaju šta će im se desiti, i da na taj način mogu izbjeći loše stvari i osigurati za sebe dobre stvari.
Allah, dž.š., je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, rekao da kaže:

“ Reci: ‘Ja ne mogu ni samome sebi neku korist pribaviti, ni od sebe kakvu štetu otkloniti; biva onako kako Allah hoće. A da znam pronicati u tajne, stekao bih mnoga dobra, a zlo bi bilo daleko od mene; ja samo donosim opomene i radosne vijesti ljudima koji vjeruju.” (El-Araf, 188)

Sve što se odnosi na astrologiju u potpunosti je zabranjeno: posjeta astrologu, slušanje onoga šta govori, kupovanje knjiga o astrologiji ili čitanje horoskopa. S obzirom da se astrologija obično koristi za proricanje budućnosti, ljudi koji se bave astrologijom smatraju se proricateljima sudbine. Samim tim, čovjek koji se bavi astrologijom okarakterisan je sljedećim hadisom našeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Svaki čovjek koji ode gataru i pita ga o nečemu, njegov namaz neće biti primljen četrdeset dana i noći.” (Muslim)

Kazna spomenuta u ovom hadisu odnosi se na odlazak i razgovor sa gatarom ili astrologom, čak i ako osoba sumnja u izjave astrologa i također se pod ovim odlaskom podrazumijeva i čitanje horoskopa.
Mnogo je fetvi (pravnih odgovora) islamskih učenjaka današnjice u kojima su spomenuli da čitanje horoskopa potpada pod pojam odlaska gatarima, da nas Allah sačuva od toga.
Međutim, ako osoba povjeruje u kazivanje svog horoskopa, bilo da je to rekao astrolog ili da je napisano u knjigama o astrologiji, odmah ulazi u kufr (nevjerovanje), kao što i sam Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Onaj ko ode ili se približi proricateljima sudbine i povjeruje u ono što im on kaže, ne vjeruje u ono što je objavljeno Muhammedu. ” (Sunen Ebu Davud)

Ovaj hadis se odnosi na proricatelje sudbine, ali se odnosi i na astrologe, jer obojica proriču budućnost. Ono što govore astrolog i proricatelj sudbine u suprotnosti je sa tevhidom (monoteizmom). Astrolozi smatraju da su ličnosti ljudi određene zvijezdama i da je sva njihova budućnost zapisana u zvijezdama i istovremeno tvrde da su u mogućnosti da čitaju o znanju nevidljivog u već stvorenim oblicima.

U pogledu ovog pitanja stav islama jeste da budućnost i gajb ne poznaje niko osim Uzvišenog Allaha i da se zagovaranje poznavanja gajba (nevidljivog svijeta) smatra nevjerstvom.

Allah, dž.š., kaže:

“ U Njega su ključevi svih tajni, samo ih On zna, i On jedini zna šta je na kopnu, a šta je u moru, i nijedan list ne otpadne a da On za nj ne zna; i nema zrna u tminama Zemlje niti ičega svježeg niti ičega suhog, ničega što nije u jasnoj Knjizi.” (El-En’am, 59 )

“ Niko, osim Allaha, ni na nebu ni na Zemlji, ne zna što će se dogoditi; i oni ne znaju kada će oživljeni biti.” (En-Neml, 65 )

Šejh Ibn Usejmin, rahimehullah, kazao je: “Ko ode vračaru ili gataru, jedan je od tri osobe:

a- Ako ode i pita ga, a ne povjeruje u ono što mu je kazao – njegov namaz se ne prima četrdeset dana (normalno obavezan je da klanja u tom periodu). Kazao je Allahov Poslanik: ‘Ko ode vračaru i upita ga, njegov namaz se ne prima četrdeset dana.’ (Muslim)

b- Ako ode i povjeruje  u ono što je kazao – taj je porekao ono što je objavljeno Muhammedu, alejhis-selam. Kazao je Allahov Poslanik: ‘Ko ode vračaru ili gataru i povjeruje u ono što govori, zanijekao je ono što je objavljeno Muhammedu.’ (Hakim, a vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani)

c- Da ode vračaru kako bi ga provjerio, da bi ljudima pojasnio njegove zablude – to je dozvoljeno onima koji su učeni i sigurni da time neće biti zavedeni.”

Šejh Muhammed Salih Munedždžid upitan je o astrologiji, horoskopu i predviđanju sudbine, te je rekao: “…Astrologija, horoskop i predviđanje sudbine džahilijetske su stvari koje je islam oštro osudio i okarakterisao ih kao širk (pripisivanje sudruga Uzvišenom Allahu). Razlog takvog stava o ovom pitanju jeste smatranje da neko drugi osim Allaha, dž.š., može nauditi ili donijeti kakvo dobro, zatim ukazivanje zavisnosti i ljubavi prema nekom mizernom stvorenju, a ne prema Allahu, dž.š., te vjerovanje u lažne tvrdnje vračara i sihirbaza da znaju događaje koji će se dogoditi u budućnosti, kako bi na taj način opljačkali ljude i iskvarili njihovo vjerovanje. Potvrdu za navedeno imamo u riječima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koje prenosi Ibn Abbas, radijallahu anhu: “Ko nauči nešto iz astrologije, već je ušao u vode bavljenja sihrom, uz stanovito dodavanje drugih stvari.” (Hadis prenosi Ebu Davud u svom Sunenu sa pouzdanim lancem prenosilaca)  U drugom hadisu koji prenosi Imran b. Husejn, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ne pripada nama onaj ko određene pojave bude uzimao kao loše predznake i zloslutnje, ili kome se to bude činilo; niti onaj ko bude vračao ili mu se vračalo; niti onaj ko se bude bavio sihrom ili bude tražio da se drugima čini.” (Hadis prenosi Bezzar sa dobrim lancem prenosilaca) Ko bude tvrdio da poznaje nešto što će se dogoditi u bližoj ili daljoj budućnosti, potpada pod kategoriju vračara, direktno ili indirektno. Allah, dž.š., je samo za Sebe uzeo znanje onoga što se treba dogoditi u budućnosti. Uzvišeni Allah kaže: “Reci: ‘Niko, osim Allaha, ni na nebu ni na Zemlji, ne zna što će se dogoditi…’” (En-Neml, 65)

Svima onima koji se bave ovom vrstom djelatnosti savjetujem da se iskreno pokaju Uzvišenom Allahu i da zatraže oprost za učinjene grijehe, zatim, da se potpuno oslone na Allaha, dž.š., u svim pitanjima uz prihvatanje uzročno-posljedičnih faktora.  Treba potpuno da napuste ove džahilijetske stvari i da budu što dalje od njih, te  da ne dolaze u dodir sa ljudima koji se time bave i da ni u kom slučaju ne vjeruju u ono što pričaju. Tako će na najbolji način iskazati svoju poslušnost Uzvišenom Allahu i Njegovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i sačuvati svoju vjeru i svoj iman.” (Preneseno iz djela: Medžmu’u fetava, šejh Abdul-Aziz, 123/2; i Odgovori o islamskom vjerovanju – Muhammed Salih Munedždžid, str. 26)

Dragi brate i cijenjena sestro, čuvajte se potvrde onoga što govore sihirbazi i astrolozi koji tvrde da znaju nevidljivi svijet, koji stavljaju horoskope u novine i časopise u kojima govore o sreći i nesreći. Potvrditi nešto od toga je širk (pripisivanje Allahu sudruga), jer znanje o nevidljivom svijetu pripada samo Allahu. Iskreni muslimani su obavezni da se ne približavaju ovim stvarima. Musliman koji vjeruje u Allaha, ne pita drugog muslimana šta je u horoskopu, niti čita horoskop, niti sluša o tome. Svaki musliman koji dozvoli da mu riječi astrologa promijene način življenja, treba da zatraži oprost od Allaha, dž.š., i da obnovi svoj iman.
X