Čistoća

Da li gledanje u nagu suprugu kvari abdest?

161pregledi
    
Pitanje: Gubi li se abdest gledanjem u suprugu koja bez ikakve odjeće na sebi proðe pored muža?

 
Odgovor: Stalnoj komisiji za fetve u Saudijskoj Arabiji postavljeno je pitanje: Da li samo gledanje u nago tijelo muškarca ili žene kvari abdest i da li gledanje u svoje stidno mjesto kvari abdest?
U fetvi br. 6541 dat je odgovor:
Hvala pripada jedino Allahu i neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i ashabe.
Abdest se ne kvari samim gledanjem onoga ko je pod abdestom u nage žene ili muškarce, niti samim gledanjem u svoje stidno mjesto, jer ne postoji dokaz koji upućuje na to.
X