kuran

Čitanje Kur’ana na finskom državnom radiju

Finski državni radio Yle emitira emisije tokom kojih će u cjelini biti čitana sveta muslimanska knjiga Kur’an.

Finski državni radio Yle počeo je ovog vikenda sa emitiranjem 60 polusatnih emisija tokom kojih će u cjelini biti čitana sveta muslimanska knjiga Kur’an, kako bi se poboljšalo poznavanje muslimanske kulture u toj skandinavskoj zemlji.

Kako je saopćio taj radio, emisije su posvećene onima koji su zainteresirani za religiju, historiju religije i kulturu, prenosi Tanjug.

Svaka emisija počinje razgovorom prevodioca Kur’ana na finski jezik, profesora Jaakko Hameen-Anttile sa imamom finske islamske zajednice Anasom Hajjarom, a svete islamske knjige čitaće Pekka Savolainen.

Hamen-Anttila i Hajjar u uvodnim dijelovima diskutirat će o vjerskom i historijskom kontekstu teksta koji će biti pročitan, naveo je finski radio.

Prevodilac je izrazio zadovoljstvo što će njegov prevod biti čitan naglas i istakao da je “važno da Kur’an bude pročitan u cijelosti, a ne njegovi izdvojeni dijelovi koji pokazuju da je islam loš i nasilan ili dobar i predivan”.

‘Tekst na procjeni’

“Čitav tekstualni materijal ponuđen je slušaocima na procjenu”, rekao je Hamen-Anttila.

Imam Hajjar rekao je da je ovaj program važan korak u međusobnom razumijevanju i da je to “pokušaj da se ispriča priča Kur’ana i šta on sadrži”.

Čelnik Finskog islamskog društva Muhammad Husein Omar opisao je čitanje Kur’ana kao dobar način da se pomogne ljudima da shvate bolje vjeru i muslimanske običaje, prenio je Associated Press.

AP iznosi procjene po kojima u Finskoj sa 5,5 miliona stanovnika ima do 60.000 muslimana, navodeći da u toj zemlji ima samo jedna zgrada građena kao džamija početkom 1940-ih, a da se molitve održavaju u prostorijama ili džamijama u preuređenim bivšim školama, kinima ili prostorijama općina.

(Agencije)

Print Friendly  Čitanje Kur'ana na finskom državnom radiju pf button bothX