Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Ciljevi hadža 2

Priredio: Nermin Avdić

1. Ostvarenje tevhida – Allahove jednoće

“Džine i ljude stvorio sam samo da Me obožavaju”, kaže Uzvišeni Allah. Ove Allahove riječi ukazuju na to da, bez obzira čime se čovjek bavio u životu, treba znati da to nije svrha njegovog života, to je samo put kojim ide i sredstva koja koristi, nego je svrha upravo robovanje Uzvišenom Allahu, da se ostvari značenje tevhida  – jednoće Gospodara svih svjetova.

Svi ljudi stvoreni su samo kako bi svjedočili Allahovu jednoću i Uzvišeni je Allah slao poslanike, objavljivao knjige i uspostavio razliku između Svoje i šejtanove stranke kako bi ljudi potvrđivali Njegovu jednoću i obožavali samo Njega, od početka stvaranja čovjeka do Kijametskog dana.

Važno je napomenuti tri činjenice:

1. Tevhid je osnova za donošenje propisa i osnova pozivanja svih vjerovjesnika, na osnovu tevhida će doći razdvajanje na Sudnjem danu  (skupina u Džennet, a skupina u Vatru)

2. Zbog ovog tevhida izgrađena je Kaba.

3. Poslanik,sallallhu alejhi ve sellem, nije obavio hadž 8. godine po Hidžri, a tada je oslobođena Meka, niti je obavio 9. godine po Hidžri, a razlog za to jeste priprema i čišćenje Kabe od širka i kipova koje su Kurejšije postavili.

Kako se očituje tevhid na hadžu

Muslimani se u svemu ugledaju na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i obavljaju ibadete samo onako kako je to on radio. Tako se i u obavljanju obreda hadža muslimani povode za Poslanikom i ispunjavajući hadž na propisani način, svjedoče Allahovu jednoću. Tevhid se na hadžu očituje sljedećim:

1. Ihram – na samom ulasku u obrede hadža, koji počinju oblačenjem ihrama, hadžija će početi sa učenjem telbije: Lebbejke Allahumme lebbejk… – Odazivam Ti se, Allahu moj, odazivam! Odazivam ti se,Ti nemaš sudruga, odazivam ti se…”

Uvaženi hadžija, zar misliš da je Uzvišeni Allah propisao telbiju samo onako da bi ti imao  šta izgovarati i čime se zabaviti?!

Šta misliš, kada bi osjetio svaku izgovorenu riječ iz telbije kada obučeš ihrame: “Svaka zahvala je samo Tebi, svaka blagodat je samo od Tebe…” kako bi se osjećao?

Zatim, kada bi počeo nabrajati blagodati: “Imetak koji imam, odjeću koju nosim, hrana i piće koje konzumiram, nekretnine koje su pod mojim imenom… sve to je Allahovo.”

Istina je da čovjek trguje, radi i privređuje, ali znaj da bez Allahove dobrote ništa od toga ne bi došlo do tebe. Stoga, kada hadžija bude svjestan ovih značenja, zanemarit će sve uzroke toga, osim Allahove blagodati prema njemu.

S druge strane, šta reći onda za hadžiju koji izgovara riječi telbije, te se okreće lijevo i desno, razgovara s ljudima oko sebe, ne razmišlja o njenim značenjima i sl.?

Kada bi Zejnulabidin oblačio ihrame i počeo sa učenjem telbije, požutjelo bi mu lice od straha, pa kada su ga upitali o tome, rekao je: “Strah me da mi bude rečeno: ‘Ne odazivam ti se!’”

Subhanallah, neki ljudi žive i užive se u hadžu!

Također, neke bi hadžije prilikom izgovaranja telbije plakali od mikata do Bejtullaha,  osjećajući  Allahovu blagodat da je baš njima Allah dozvolio da dođu među toliko muslimana svijeta.

Telbija: Nakon što hadžija obuče ihrame, najbolji zikr je da se uči telbija, bolje čak i od učenja Kur’ana.

Propisano je da se telbija uči od mikata do dolaska u Harem, zatim od 8. zul-hidžeta sve do Bajrama, na Mini, kada se budu bacali kamenčići.

Upravo to kontinuirano učenje telbije ukazuje na podučavanje čovjeka tevhidu.

Da hadžija razmisli o značenjima telbije dok je toliko mnogo puta izgovori, bez sumnje to bi ostavilo veliki utjecaj na njegovo srce.

Međutim, primjetno je, kada bi upitao mnoge hadžija koliko su puta izgovorili telbiju od mikata do Harema ili od 8. Zul-hidžeta do bacanja kamenčića – da bi mogli nabrojati koliko su to puta učinili.

Zato pogledajmo u uputu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji bilježe Ebu Davud, Tirmizi, Nesai: “Došao mi je Džibril, pa mi je naredio da naredim svojim ashabima i onima koji su sa mnom da podignu svoje glasove pri učenju telbije.”

Enes i Aiša, radijallahu anhuma, kako bilježi Bejheki u Sunenu, kazuju da su se glasovi ashaba koji su učili telbiju čuli do mjesta Revha (oko 36 km od Medine).

To su srca koja su osjetila veliko značenje telbije, tako da su je učili ujutro i navečer, prilikom polaska i dolaska, sjedeći, stojeći, u prijevoznom sredstvu…

Možemo primijetiti kako islam želi od nas da ostvarimo značenje tevhida u pokretima u kojima ponekad žurimo, a ustvari u njima treba upravo da osjetimo pravo značenje tevhida.

3. Tavaf: čim hadžija dođe u Harem, naređeno mu je da obavi tavaf oko Kabe.

Tavaf je također pokazatelj tevhida jer tavaf nije dozvoljen nigdje drugo osim oko Kabe, a Kaba je i sagrađena zbog tavafa.

Stoga, dok hadžija tavafi, osjeća značenje tevhida, tako da nije moguće da bilo gdje obilazi osim oko ove građevine koja je izgrađena zbog tevhida, da zna da je Allah Jedini, Svemogući, te da u tavafu samo Njega moli za bilo koju potrebu i nikoga drugog.

Tako su tavafili naši prethodnici: “Tavafili su a na glavama kao da su im bile ptice”, šro ukazuje na to na nepomičnost i smirenost, jer ptice neće stati osim ako je nešto nepomično i svaki manji pokret će učiniti da odlete.

Tako su oni tavafili, smireno i spokojno, iz strahopoštovanja i skrušenosti.

4. Sunnet je da se nakon tavafa klanjaju dva rekata, te da se nakon Fatihe na prvom rekatu prouči sura El-Kafirun, a na drugom El-Ihlas, a to su dvije sure tevhida, sure ihlasa, kako ih nazivaju učenjaci.

Sure u kojima se očituje stvarnost tevhida i udaljavanje od širka.

Subhanallah, pogledajmo kako nas Allah, Gospodar svih svjetova, korak po korak podučava ostvarivanju značenja tevhida: ihram, telbija, tavaf…

5. Svaki put kada se hadžija popne na Safu i Mervu, sunnet je da uči zikr tevhida tri puta: 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده صدق وعده و نصر عبده و هزم أحزاب وحدة.

6. Dan Arefata – najveličanstveniji dan, stub hadža, nema hadža bez Arefata, najbolji dan općenito u godini, najbolja djela toga dana jesu da budeš hadžija na Arefatu.

A zanimljivo je pogledati šta je to najbolje tada činiti?!

Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Najbolja dova je dova na dan Arefata, a najbolje što sam izgovorio i vjerovjesnici prije mene jeste: 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. 

Nema drugog istinskog božanstva osim Allaha Jedinog, koji nema sudruga, Njemu pripada sva vlast i zahvala, On oživljava i usmrćuje, i On je Taj koji sve može! 

Tog dana hadžija se neće približiti Uzvišenom Allahu ničim boljim od tevhida. Kako bi bio rob kojem su svi grijesi oprošteni, kao na dan kada ga je majka rodila, kako bi sebi pripremio mjesto u Džennetu, neka zna da neće izgovarati ništa bolje od spomenutog zikra.

Ako analiziramo tu rečenicu, možemo primijetiti da je zastupljen čisti tevhid.

7. Dani Mine jesu dani zikra, tekbira, tehlila i dani jela.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. 

Allah je najveći, Allah je najveći. Nema drugog istinskog božanstva osim Allaha. Allaj je najveći i Njemu pripada sva zahvala!

Također, i u ovom zikru koji hadžija treba da uči na Mini zastupljen je čisti tevhid i udaljavanje od širka (mnogoboštva). 

8. Bacanje kamenčića na Mini: Svako bacanje kamenčića hadžija će popratiti izgovaranjem: “Allahu ekber”, a to je također značenje tevhida, tj. da ne postoji ništa veće od Allaha. Zato ne treba vezati ni za šta srce osim za Allaha.

“Kada budeš tražio, traži od Allaha.” (Hadis)

9. Klanje kurbana: Kada se kolje kurban, kaže se: “Bismillah, Allahu ekber!” što opet ukazuje na značenje tevhida.

Na kraju, ne priliči hadžiji da se vrati s hadža a da mu je srce vezano za nekoga ili nešto drugo mimo Allaha. 
X