Sira

Sira

Ko je prvi dobio ime Muhammed?

Priredio: Amir Durmić Ime Muhammed uopće nije bilo poznato među Arapima niti su oni u svojoj dugoj historiji ovo ime davali svojoj djeci. Tako je bilo sve do vremenskog razdoblja uoči rođenja i poslanstva Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, kada je nekolicina Arapa svojim sinovima dala ovo ime zbog toga...
Sira

Znate li ko je bio Kurejš?

Priredio: Amir Durmić Svi smo čuli za Kurejšije, tj. pripadnike plemena Kurejš iz kojeg potječe i poslijednji Allahov poslanik, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem. Poznato nam je i da su pripadnici ovog plemena, u početku generalno odbili primiti islam i da su se žestoko suprotstavili Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem,...
Sira

Kur’anski opis ashaba Allahovog Poslanika, s.a.v.s.

Priredio: Abdullah Nasup Allah, dželle šanuhu, rekao je: “Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi su sljedbenici strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom; vidiš ih kako rukū i sedždu čine, želeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo – na licima su im znaci, tragovi od padanja licem na tlo. Tako su opisani...
Sira

Kako se Poslanik, s.a.v.s., šalio

Priredio: Amir Durmić Imajući u vidu da šala nije ništa drugo do vid igre, zabave i humora, a da je sve spomenuto u suštoj suprotnosti sa ozbiljnošću, pitanje koje se samo od sebe nameće glasi: Da li se Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, šalio? Da li se ovaj plemeniti Vjerovjesnik,...
Sira

Savršenost Poslanikovog, s.a.v.s., morala ukazuje na istinitost njegovog poslanstva

Među najjasnije dokaze o istinitosti i vjerodostojnosti Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, poslanstva, neizostavno ubrajamo njegove visoke moralne osobine, njegov savršeni karakter, dobroćudnost i njegovu prirodnost. Uzvišeni Allah o tome je kazao sljedeće: „...jer ti si, zaista najljepše ćudi!“; „Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što...
Sira

Deset Heraklijevih pitanja Muhammedu, s.a.v.s.

PETI ARGUMENT: Uzvišeni Allah priznao je i Poslanika i  njegovu misiju U argumente koji potvrđuju istinitost Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, spada i to što je Uzvišeni Allah priznao njegovu misiju. Da je Muhammed drugačije govorio u ime svoga Gospodara, Uzvišeni je izvijestio da bi ga odmah uništio: „A da...
Sira

Neki primjeri Poslanikovih, s.a.v.s., mudžiza (2. dio)

Jecanje panja Vjerovjesnikova, sallallahu alejhi ve sellem, džamija bila je sagrađena na palminim deblima. Kada je želio da se obrati ljudima, Poslanik se stalno oslanjao na jedno palmino deblo – panj, i takav običaj potrajao je jedno izvjesno vrijeme sve dok se broj ljudi nije povećao i dok džamija nije...
Sira

Poslanikova, s.a.v.s., braća i sestre po mlijeku

Priredio: Amir Durmić Posljednji Allahov poslanik, Muhammed, s.a.v.s., nije imao braće ni sestara po krvi. Po tom pitanju među islamskim učenjacima i historičarima nema nikakvog razilaženja. Međutim, imajući u vidu da su Poslanika, s.a.v.s., pored majke Amine, dojile još dvije dojilje i to Halima, kći Ebu Zuejbova, iz plemena Benu...
1 2 3 4 5 8
Page 3 of 8
X