Različite teme

Različite teme

Islam i rješavanje konflikata

Priredio: Adnan MaglićU svakom društvu, ma kakvo ono bilo, mora doći do meðusobnih prepirki i sporova kao posljedice čovjekove pohlepe prema dunjaluku ili onome što je u direktnoj vezi s njim. Islam nije zapostavio ni ovu stranu ljudskog života. Naprotiv, prihvatio je to kao jednu ljudsku svakodnevnicu, te odredio način...
Različite teme

Planeta Zemlja

Piše: Mr. Hakija Kanurić Rekao je Uzvišeni Allah:"I u Zemlji su dokazi za one koji čvrsto vjeruju." (Ez-Zarijat, 20). Planeta Zemlja, ogromna kugla sastavljena od stijena i drugih elemenata, čija težina se procjenjuje sa 9.000 miliona miliona miliona tona plovi svemirom. Ko je to drži da ne padne ili da...
Različite teme

Islamska kultura

Priredio: Abdulvaris RiboKada hoćemo da govorimo o islamskoj kulturi, ne možemo a da naš govor ne otvorimo sa kur'anskim ajetom, jer sam Kur'an je glavni izvor te kulture. Zato ćemo i ovaj tekst započeti kur'anskim ajetom u kojem Uzvišeni Allah kaže: « Allaha slavi i ono što je na nebesima...
1 15 16 17
Page 17 of 17
X