PITANJA I ODGOVORI

PITANJA I ODGOVORI

Stav islama u vezi sa kumstvom za dijete?

Pitanje:Selam alejkum! Interesuje me stav islama u vezi sa kumstvom za dijete kada napuni godinu dana. Naime, čuo sam da postoji kumstvo da se djetetu kad napuni godinu dana ošiša kosa ili nešto slično tome. Kakve to veze ima sa islamom ili je to samo tradicija Bošnjaka ili pak tradicija...
PITANJA I ODGOVORI

Šta sve spada u trajnu sadaku?

Pitanje:Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu! ''Kad umre sin Ademov, prekida mu se djelo, osim u tri slučaja: trajna sadaka, znanje kojim se koriste ljudi i dobro dijete koje se moli za njega.'' (Muslim) Šta sve spada u trajnu sadaku? Što se tiče ''znanja kojim se koriste ljudi'', je li...
PITANJA I ODGOVORI

Da li je dozvoljeno na svadbi kititi auta i svatove?

Pitanje:Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!Da li je dozvoljeno na svadbi kititi auta i svatove, i trubiti automobilskom sirenom? Je li to bidat ili samo običaj? Možete li navesti primjer kako islamska 'walima' može da izgleda?Da vas Allah, s.v.t., nagradi!Odgovor:Ovakve stvari se odnose na običaje. Običaj ima svoje utemeljenje i...
PITANJA I ODGOVORI

Da li pola Ademove, a.s., ljepote pripada Jusufu, a.s.?

 Pitanje:Es-selamu alejkum!Da li pola Ademove, a.s., ljepote pripada Jusufu, a.s., a drugi dio ostatku čovječanstva, ili pola ljepote pripada Jusufu, a.s., a drugi dio Ademu, a.s., ostalim poslanicima i ostatku čovječanstva? Allah vas nagradio!Odgovor:Ovakva pitanja neće čovjeku povećati niti smanjiti iman, tako da znanje o ovakvim stvarima nema svoje težine...
PITANJA I ODGOVORI

Propis željenja smrti zbog nevolje koja zadesi

priredila: Ummu Muhammed-RijadPitanje: Suočila sam se u životu s nekoliko problema koji su učinili da mrzim život i kad god se uznemirim, obratim se Allahu s molbom da mi uzme život što prije. To je moja želja i sada  jer ne vidim rješenja za svoje probleme osim smrti, jedine koja...
PITANJA I ODGOVORI

Da li ostajanje žene u kući čini pola društva neproduktivnim i beskorisnim

Preveo: Damir MuratovićPitanje: Kakvo je vaše mišljenje o onome koji kaže da je islam, naređujući ženi da ostane u kući, lišio zajednicu ženinog rada i djelovanja, ostavivši tako njenu polovicu neiskorištenom i neupotrijebljenom? Odgovor: El-hamdulillah... Prvo: Smatramo nemogućim da takve riječi izrekne vjernik, koji vjeruje da je Kur'an Allahov govor, istina od...
PITANJA I ODGOVORI

Sumnje i nedoumice zbunjenog kršćanina

Preveo:Damir MuratovićPitanje: Pročitao sam u novinama da 15% Kur'ana govori o Isau, a.s. Također, u prijevodu značenja Kur'ana na engleski jezik, čitao sam da je Muhammed vjerovao u Isaa, Ibrahima i ostale poslanike i vjerovjesnike, kao i u knjige njima objavljene koje su prethodile Kur'anu. Ako je to tako, zašto...
PITANJA I ODGOVORI

Propisi proslavljanja mevluda-Poslanikovog rođendana

Preveo: Irfan Kasumović, student Univerziteta Ummul-Qura u MekkiUpitan je cijenjeni i istaknuti učenjak šejh Muhammed ibn Salih el-Usejmin o propisu proslavljanja Poslanikovog s.a.v.s. rođendana (mevluda), te je odgovorio, Allah mu se smilovao: Zahvala pripada samo Allahu, Gospodaru svjetova, i neka je salavat i selam na našeg poslanika Muhammeda, s.a.v.s. njegovu...
1 60 61 62
Page 62 of 62
X