PITANJA I ODGOVORI

PITANJA I ODGOVORI

Propisi vezani za menstruaciju?

Pitanje: Šta je žena dužna učiniti ako, vjerujući da je menstruacija prestala, počne obavljati namaz te zatim otkrije ponovnu pojavu krvi ili druge tekućine? Po čemu se razlikuje istihaza od hajza i kako je prepoznati? Odgovor: Poremećaj u menstrualnom ciklusu otvara mnoge dileme oko čistoće, namaza i drugih vjerskih propisa...
PITANJA I ODGOVORI

Stav islama u vezi sa kumstvom za dijete?

Pitanje:Selam alejkum! Interesuje me stav islama u vezi sa kumstvom za dijete kada napuni godinu dana. Naime, čuo sam da postoji kumstvo da se djetetu kad napuni godinu dana ošiša kosa ili nešto slično tome. Kakve to veze ima sa islamom ili je to samo tradicija Bošnjaka ili pak tradicija...
PITANJA I ODGOVORI

Šta sve spada u trajnu sadaku?

Pitanje:Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu! ''Kad umre sin Ademov, prekida mu se djelo, osim u tri slučaja: trajna sadaka, znanje kojim se koriste ljudi i dobro dijete koje se moli za njega.'' (Muslim) Šta sve spada u trajnu sadaku? Što se tiče ''znanja kojim se koriste ljudi'', je li...
PITANJA I ODGOVORI

Da li je dozvoljeno na svadbi kititi auta i svatove?

Pitanje:Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!Da li je dozvoljeno na svadbi kititi auta i svatove, i trubiti automobilskom sirenom? Je li to bidat ili samo običaj? Možete li navesti primjer kako islamska 'walima' može da izgleda?Da vas Allah, s.v.t., nagradi!Odgovor:Ovakve stvari se odnose na običaje. Običaj ima svoje utemeljenje i...
PITANJA I ODGOVORI

Da li pola Ademove, a.s., ljepote pripada Jusufu, a.s.?

 Pitanje:Es-selamu alejkum!Da li pola Ademove, a.s., ljepote pripada Jusufu, a.s., a drugi dio ostatku čovječanstva, ili pola ljepote pripada Jusufu, a.s., a drugi dio Ademu, a.s., ostalim poslanicima i ostatku čovječanstva? Allah vas nagradio!Odgovor:Ovakva pitanja neće čovjeku povećati niti smanjiti iman, tako da znanje o ovakvim stvarima nema svoje težine...
PITANJA I ODGOVORI

Propis željenja smrti zbog nevolje koja zadesi

priredila: Ummu Muhammed-RijadPitanje: Suočila sam se u životu s nekoliko problema koji su učinili da mrzim život i kad god se uznemirim, obratim se Allahu s molbom da mi uzme život što prije. To je moja želja i sada  jer ne vidim rješenja za svoje probleme osim smrti, jedine koja...
1 56 57 58 59
Page 58 of 59
X