PITANJA I ODGOVORI

PITANJA I ODGOVORI

Da li je zabranjeno sve što sliči krstu?

Pitanje: Želim pitati o krstu: koji su njegovi oblici, da li je zabranjeno sve što sliči krstu? Odgovor: Krst je, kao što je poznato, kršćansko obilježje koje simbolizira razapeće Isaa, alejhis-selam. Časni Kur’an negira i poriče ovu tvrdnju ajetima: “A nisu ga ni ubili ni raspeli, već im se pričinilo....
PITANJA I ODGOVORI

Uzimanje kamatnog kredita radi vraćanja duga

Pitanje: Zapao sam u finansijsku krizu, a osoba od koje sam uzeo zajam hoće da joj po svaku cijenu odmah vratim dug, tako da ne znam da li je ovo darura kojom zabranjeno postaje dozvoljeno, a to je uzimanje kredita u banci, a banka uračunava kamatu? Ja sam klanjao istiharu...
1 2 3 4 5 48
Page 3 of 48
X