PITANJA I ODGOVORI

PITANJA I ODGOVORI

Kako će postupiti invalid koji ne može obući ihrame?

Pitanje: Kako će postupiti invalid koji ne može obući ihrame? Odgovor: Onaj ko ne može obući ihrame obući će odjeću koju može nositi i, prema prosuđivanju islamskih autoriteta, zaklat će kurban u Meki te meso podijeliti tamošnjim siromasima, ili će nahraniti šest siromaha dajući svakom siromahu pola sa’a hrane, ili...
PITANJA I ODGOVORI

Kada se telbija prestaje donositi u obredima umre i hadža?

Pitanje: Koju je telbiju, prema pouzdanim predanjima, donosio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem? I kad se telbija prestaje donositi u obredima umre i hadža? Odgovor: Prema vjerodostojnim predanjima, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, donosio je telbiju na ovaj način: “Odazivam Ti se, Allahu moj, odazivam! Odazivam Ti se, Ti...
PITANJA I ODGOVORI

Je li dopušteno okupati se u toku ihramskih zabrana?

Pitanje: Je li dopušteno okupati se u toku ihramskih zabrana? Odgovor: Nema smetnje u tome da se čovjek kupa u toku ihramskih zabrana, jer se u pouzdanim predanjima kaže da bi se Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kupao dok je bio u ihramskim zabranama. No, ako obveznik polucira nakon...
1 2 3 4 60
Page 2 of 60
X