Kur'an

ISTAKNUTOKur'an

Oni što se od Kur’ana otuđuju…

Piše:  Ibrahim b. Omer Es-Sekran Čovjeku teško bude kad vidi da njegov rođak ili pak školski drug ne prakticira vjeru i luta u beznađu zablude. Neki ljudi, pod utjecajem zapadne kulture, bivaju nemoćni i inferiorni jer im nedostaje šerijatskog znanja pomoću kojeg bi se borili protiv toga. Neki, opet, zbog...
ISTAKNUTOKur'an

Namaz i Kur’an – spas i utjeha u teškim vremenima

Autor: hfz. Maryam Amiribrahimi Preveo: hfz. Nedim Botić Ljudi kažu da vam je vjera oslabila, ako nastavite plakati. Kažu  vam, da ako budete klanjali više, i učili Kur'an više, i ako budete bolji vjernik, tada više nećete biti tužni i nećete imati probleme koji vas sad muče. Kažu vam da...
ISTAKNUTOKur'an

“Ovaj Kur’an vodi jedinom ispravnom putu”

Autor: dr. Omer b. Abdullah el-Mukbil Preveo: Abdurrahman Kuduzović Jasno je zbog čega ću ovu knjigu, u kojoj sam govorio o kur’anskim pravilima, završiti pravilom: “Ovaj Kur’an vodi jedinom ispravnom putu...” koje ulijeva u srce muslimana čvrsto vjerovanje u savršenstvo i veličinu Božije knjige, Kur’ana, kao i to da je...
ISTAKNUTOKur'an

“Pitajte učenjake, ako to vi ne znate”

Autor: dr. Omer b. Abdullah el-Mukbil Preveo: Abdurrahman Kuduzović I ovo kur’ansko pravilo pomaže čovjeku da ispravno postupa u ibadetima, vjerskim propisima o kojima nema znanja, u ponašanju i odnosu prema drugim ljudima. U surama en-Nahl i el-Enbijā Allah, džellešanuhu, zapovjedio je mekanskim višebošcima, oholim poricateljima istine, da pitaju o...
ISTAKNUTOKur'an

Odlike hafiza Kur’ana na dunjaluku i ahiretu

Priredio: mr. Elvedin Pezić Pitanja: Koje će nagrade za svoje učenje imati hafiz Kur’ana na dunjaluku i na ahiretu? Šta od toga ima njegova rodbina? Šta od toga imaju generacije prije njega i poslije njega? Odgovor: Prvo: Učenje Kur’ana napamet (hifz) ibadet je kojim čovjek treba da traži Allahovo lice...
ISTAKNUTOKur'an

“I svako je znao iz kojeg će vrela vodu piti”

Autor: dr. Omer b. Abdullah el-Mukbil Preveo: Abdurrahman Kuduzović Ovo kur’ansko pravilo postalo je općeupotrebno među ljudima, ono je oličenje mudrog Božijeg davanja kad je riječ o ljudima, a pomoću njega čovjek stvari rezonira umjereno i ispravno. Svevišnji Allah rekao je: “I kad je Musa za narod svoj vodu molio,...
ISTAKNUTOKur'an

“A On će srce onog koji u Allaha vjeruje uputiti ”

Autor: dr. Omer b. Abdullah el-Mukbil Preveo: Abdurrahman Kuduzović Ovo nam je uzvišeno pravilo uvijek potrebno, a pogotovu u stresovima i mnogim iskušenjima. Gospodar je rekao: “Nikakva se nevolja bez Allahove volje ne dogodi, a On će srce onog koji u Allaha vjeruje uputiti. – Allah sve dobro zna” (et-Tegābun,...
ISTAKNUTOKur'an

Šta uraditi kad se ‘ulijenite’ i teško vam je učiti hifz?

Piše: hfz. Nedim Botić Budite blagi prema sebi. Povremen pad motivacije i volje je normalna pojava. Odmorite se, prošetajte, popričajte s prijateljima. I naravno, naspavajte se jer često umor i lijenost su proizvod nenaspavanosti i loše životne rutine. Gledajte inspirativne emisije o hifzu i hafizima Kur'ana, poput "Putnika s Kur'anom"....
ISTAKNUTOKur'an

“A za dobro koje učinite Allah zna”

Autor: dr. Omer b. Abdullah el-Mukbil Preveo: Abdurrahman Kuduzović Slavljeni Allah rekao je: “Hadž je u određenim mjesecima. Onom ko se obaveže da će u njima hadž obavljati nema snošaja sa ženama i nema ružnih riječi, i nema svađe u danima hadža. A za dobro koje učinite Allah zna. I...
1 2 3 4 14
Page 2 of 14
X