ISTAKNUTO

HutbeISTAKNUTO

Život u vremenu gurbeta (usamljenosti) islama i muslimana

Hatib: Nezim Halilović Muderris  Braćo i sestre u islamu! Tema naše današnje hutbe je Život u vremenu gurbeta (usamljenosti) islama i muslimana. Govorim na zadatu temu u vremenu u kojem se na različitim mjestima i u raznim prilikama mu’mini žele prikazati kao zaostali i nepodobni, dok se nemoralni pojedinci i...
ISTAKNUTOKur'an

“Allah naređuje pravednost”

Autor: dr. Omer b. Abdullah el-Mukbil Preveo: Abdurrahman Kuduzović Pravednost je načelo svih nebeskih religija koje se odnosi na sve dijelove ljudskog života te obuhvata nebrojeno mnogo stvari i situacija. Neki učenjaci kažu: “Pravednost je princip koji prihvataju sve nebeske religije i zdrav razum. Velikani su se hvalili svojom pravednošću...
AktuelnoISTAKNUTO

Muzički koncerti i muslimani

Piše: mr. Elvedin Pezić Muzički koncerti sastavni su dio naše svakodnevnice, naročito u ljetnim danima, a evidentno je da ovim manifestacijama prisustvuje veliki broj muslimana. Iako se dosad često govorilo i pisalo o štetnosti muzike i odlaska na muzičke koncerte, primjetno je da mnogi muslimani još uvijek nisu postali svjesni...
AkidaISTAKNUTO

Stvaranje nevolja, patnje i boli i mudrost u tome

Slično  onome o čemu smo govorili u prošlim tekstovima, i u stvaranju nevolja, patnje i boli kriju se mnogobrojne mudrosti, koje niko osim Uzvišenog Allaha nije u stanju spoznati i u potpunosti ih dokučiti. Te mudrosti jasno ukazuju na Allahovu dobrotu, Njegovu pravednost i milost, a u njih, između ostalog,...
AktuelnoISTAKNUTO

Izdržavanje i odgoj djece nakon razvoda braka

Piše: mr. Elvedin Pezić (Odgovor na jednu savremenu dilemu) U bosanskohercegovačkom društvu razvod braka sve je učestalija pojava, a najveće posljedice, nažalost, snosi najnezaštićenija kategorija – djeca. Nakon razvoda braka, u našem društvu starateljstvo nad djecom najčešće pripadne majci, a samim tim i obaveza izdržavanja djece, jer u takvim situacijama...
ISTAKNUTORekaik

Uzoriti suprug

Piše: Mr. Rusmir Čoković „Žena je stvorena od rebra, a najiskrivljeniji dio rebra je njegov gornji dio. Ako budeš htio da ga ispraviš slomit ćeš ga, a ukoliko ga ne budeš dirao ostat će iskrivljeno. Stoga oporučujte jedni drugima da budete dobri prema ženama.“ (Hadis) Brak za vjernika ne samo...
ISTAKNUTOKur'an

“Kad si slobodan, tad se trudi i za Gospodarom svojim žudi”

Autor: dr. Omer b. Abdullah el-Mukbil Preveo: AbdurrahmanKuduzović Pomoću ovog važnog kur’anskog pravila čovjek se odgaja da bude odan Gospodaru svjetova. Božije riječi: “Kad si slobodan, tad se trudi i za Gospodarom svojim žudi” (el-Inširāh, 7, 8) nalaze se na završetku sure u kojoj Allah, džellešanuhu, podsjeća Vjerovjesnika, sallallahu alejhi...
ISTAKNUTOTefsir

Vjernici i vjernice su zaštitnici jedni drugih

Priredio: Sead ef.Jasavić, prof.fikha „Vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima: traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju, i molitvu obavljaju i zekat daju, i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah, sigurno, smilovati. - Allah je doista silan i mudar....
ISTAKNUTORekaik

Inspirativno putovanje

Putovanje je izvor prelijepe inspiracije. Susrećeš ljude koje do tada nisi znao, otkrivaš nove vidike, promatraš tragove Allahovog stvaranja u prirodi, uočavaš tragove ljudske kreativnosti u historijskim spomenicima i savremenima dostignućima. Ako se nađeš u podnožju visokog brda, vidjet ćeš koliko si sićušan u Allahovom svemiru, kada staneš pored jednog...
1 35 36 37 38 39 49
Page 37 of 49
X