Islam i žena

Islam i žena

Muslimanka na lijep način izabire muža

S arapskog prevela: Sabaheta ĆemanJedna od počasti koje je islam dao ženi jeste i to što joj daje pravo na izbor muža. Roditelji ne mogu prisiliti svoju kćer da se uda za nekoga koga ona ne želi za muža. Mudra žena muslimanka koristi se ovim pravom, ali se ne odriče...
Islam i žena

Muslimanka povremeno prisustvuje džematu u džamiji

S arapskog prevela: Sabaheta ĆemanIslam je oslobodio ženu od obaveznog prisustvovanja namazu u džematu u džamiji, ali u isto vrijeme joj je dozvolio da izaðe u džamiju kako bi obavila namaz u džematu. Uistnu je to ona i učinila i klanjala namaz za Poslanikom, s.a.v.s.Prenosi se od Aiše, majke vjernika,...
Islam i žena

Budna vjernica

S arapskog prevela: Sabaheta ĆemanNajvrednija je odlika žene muslimanke njeno duboko vjerovanje u Allaha, dž.š., njeno jasno ubjeðenje da sve što se dogaða u svemiru, da sve ono što se dešava ljudima, dešava se po Allahovoj volji i odreðenju, da sve što zadesi čovjeka nije moglo da ga mimoiðe, a...
Islam i žena

Posjećivanje kaburova od strane žena

Piše: Mr. Semir ImamovićIslamski učenjaci imaju poprilično suprostavljene stavove u vezi ženinog posjećivanja mezarja: ima onih koji to kategorično zabranjuju i posjetu karakterišu kao veliki grijeh, ima ih koji to smataraju pokuðenim (ar. mekruh), ima ih koji to vide dozvoljenim uopćeno (ar. mustehabb) jednako kao muškarcima, a ima ih koji...
Islam i žena

Dužnosti muslimanke prema svom fizičkom izgledu

Piše: Ikanović Muhamed Islam preporučuje da muslimani budu lijepog izgleda i plemenite vanjštine i da u svim segmentima života teže materijalnom i duhovnom prosperitetu. Zdravlje, ljepota i svježina tijela spadaju u stvari kojima islam posvećuje posebnu pažnju.Kao što islam podstiče muslimane općenito da budu i u tom pogledu istaknuti uzori...
Islam i žena

Hidžab, borba iznutra i izvana

Piše: Harmin SuljićAllahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ''Na vas samo što nisu navalili narodi kao što izjelice navale na posudu sa hranom.''Mi danas doživljavamo obistinjenje upravo ove opomene jer svojim očima vidimo kako su na nas navalili narodi sa Istoka i Zapada, neki u ljudskom, a neki...
Islam i žena

Obaveze muslimanke prema njenoj vjeri i da’wi

Piše: Muhamed IkanovićLjudsko društvo ne može da opstoji bez žene, pa kako je muškarac temelj društva tako je i žena njegov drugi bitan dio. Naime, i muškarac i žena u društvenoj zajednici imaju odreðene dužnosti i obaveze, kao i svoje uloge, i svako daje svoj doprinos u izgradnji zdravog društva....
Islam i žena

Dužnosti muslimanke prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem

Pripremio: Muhamed IkanovićNakon dužnosti prema Uzvišenom Allahu dolaze dužnosti prema Njegovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Sâm Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jasno nam je naznačio obaveznost ljubavi prema njemu riječima: ''Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, niko od vas neće biti potpunog imana sve dok mu...
Islam i žena

Odnos muslimanke prema njenom Gospodaru

Pripremio: Muhamed IkanovićU prethodnim tekstovima pisali smo o nekim dužnostima žene muslimanke, tako da je i ovaj tekst nastavak tog serijala. Naravno, kada se govori o ovoj tematici, moramo spomenuti osnovu ibadeta, a to je sam odnos roba prema svome Gospodaru. Allahovo pravo kod roba je najpreče i o njemu...
Islam i žena

Kraljica svoga doma

Pripremio: Muhamed IkanovićIslam preporučuje, nekada i nareðuje, a i sama ljudska priroda zahtijeva da se porodica zasniva. Osnova začetka porodice je brak. Nije rijetkost da se brak zamišlja kao velika poljana prepuna raznolikog cvijeća koje ubiremo do kraja preostalog života. Naravno, kada se sami uvjerimo da to baš i nije...
1 7 8 9 10
Page 9 of 10
X