Islam i žena

Islam i žena

Kraljica svoga doma

Pripremio: Muhamed IkanovićIslam preporučuje, nekada i nareðuje, a i sama ljudska priroda zahtijeva da se porodica zasniva. Osnova začetka porodice je brak. Nije rijetkost da se brak zamišlja kao velika poljana prepuna raznolikog cvijeća koje ubiremo do kraja preostalog života. Naravno, kada se sami uvjerimo da to baš i nije...
Islam i žena

Islamsko društvo pomaže ženi

Pripremio: Muhamed Ikanović A šta se to danas desilo ?!„I on im je napoji, a onda ode u hladovinu i reče:“Gospodaru moj, ma kakvu im hranu dao, zaista im je potrebna!“ (el-Kasas, 24)Kada je Musa alejhis-selam naišao na dvije žene bez muškarca, primorane da rade, poveo im je stoku i napojio...
Islam i žena

Svrha hidžaba

Piše: Muhamed Ikanović Ovim tekstom ne želim da uopšte analiziram i govorim o temi da li je hidžab obavezan ili ne ? Smješno je to i spominjati i uvijek sam se pitao odakle snaga nekome da kaže da je hidžab čisto običaj a ne obaveza ili da kaže da on nije...
Islam i žena

Zaposlena majka

Pripremio: Muhamed Ikanović U današnjici i skoroj prošlosti generacije djece bile su i još su uskraćene za majčinsku ljubav, toplinu i odgoj. Te generacije su primorane na odrastanje u odsustva majke što sigurno na tim mladima ostavlja psihološke posljedice. Mnogi izgovor za to nalaze u riječima da obdaništa mogu riješiti ovaj...
Islam i žena

Politička prava žene

Piše: Abdulvaris Ribo Pravo glasa Oko političkih prava žene i njenog aktivnog političkog angažmana u novije doba se vode velike polemike i diskusije meðu islamskim autoritetima i misliocima i oko ovoga pitanja postoje različita mišljenja. Kada govorimo o političkim pravima žene, moramo razdvojiti dva različita pitanja. Jedno pitanje je pravo glasa, a...
Islam i žena

Dužnosti žene muslimanke

Piše: Muhamed Ikanović Nema osobe na ovom svijetu a da nema cilja i da nečemu ne žudi jer onaj ko nije takav je mrtav i prije kabura. Ono za čim neko žudi u životu može biti spas a i propast. Pored svih tih ciljeva jedini ispravni i spasonosni je onaj koji...
Islam i žena

Bosna – nekada i sada

Piše: Ummu Muhamed-RijadNaime, slučajno sam na jednoj internetskoj stranici naišla na slike Mostara kakav je bio prije stotinjak godina, i to me je navelo da se zapitam  šta je to Bosnu toliko izmijenilo?!Na tim slikama vide se mostarske ulice kroz koje su Bošnjakinje, muslimanke, ponosno nosile zarove, i to ne...
Islam i žena

Sekularizam i njegova povezanost sa pitanjem žene

Piše: Muhamed Ikanović Sama riječ sekularizam potiče iz latinskog jezika (secularism) što znači nešto ovosvjetsko tj. nešto što nije vjersko. Definisan je kao društveni pokret koji ima za cilj udaljavanje ljudi od brige o Ahiretu-drugom svijetu. Sekularizma se dijeli na dva dijela, onaj koji ne zagovara potpuno negiranje vjere nego njeno...
Islam i žena

Prava žene

Piše: Muhamed IkanovićBorba za ravnopravnost žene i muškarcaporod.jpgSve češće imamo priliku da slušamo o pravima žene i o jednoj vrsti borbe za njena prava. Time se želi, kako kažu, oslobaðanje žene iz vjekovnih okova ugnjetavanja. Jačanje jednakosti i ravnopravnosti izmeðu dva pola u svakom segmentu ljudskog života.I kao što je...
1 8 9 10
Page 10 of 10
X