Hadis

Hadis

Kada postupiti po slabom (daif) hadisu

Pripremio: Elvedin PezićU ovom tekstu ukratko ćemo spomenuti mišljenja učenjaka kada je u pitanju postupanje po slabom (daif) hadisu i njegovo korištenje u argumentovanju šerijatskih propisa.Dakle, kada je u pitanju uzimanje slabih hadisa, učenjaci su se podijelili na tri skupine.Prva skupina: grupa učenjaka koji su smatrali da je dozvoljeno raditi...
Hadis

Štetnost apokrifnih hadisa

Pripremio: Elvedin PezićApokrifni hadisi uzrokuju odbacivanje vjerodostojnih hadisa, bez razlike da li su se u njima obećavale nagrade ili zabranjivale odreðene stvari. Kako to? Opet jednostavno. Kada čovjek čuje u apokrifnom hadisu kako velike nagrade očekuju one koji čine odreðena veoma lagana djela, a nakon toga čuje vjerodostojan hadis u...
Hadis

Opasnosti izmišljenih hadisa

Pripremio: Elvedin PezićPosljedice neupućenosti u vjeruMi živimo u vremenu u kojem su ljudi zapostavili izučavanje vjere, njeno prakticiranje. Jedna veoma opasna posljedica zapostavljanja izučavanja vjere jeste rasprostranjenost slabih (daif) i izmišljenih (apokrifnih) hadisa meðu muslimanima, pa čak su odreðeni apokrifni hadisi više poznati – ili su samo oni i poznati...
Hadis

Hadiske poruke (2 dio)

Piše: Maglić Adnan Od Ebu Zerra, r.a., i Mu'az ibn Džebela, r.a., se prenosi da je Poslanik, sallallahu 'alejhi we sellem, rekao: ''Boj se Allaha gdje god bio, loše djelo poprati dobrim ono će ga obrisati i lijepo se prema ljudima ophodi''. Hadis bilježi imam Tirmizi i kaže da je...
Hadis

Četrnaest pravnih propisa iz jednog hadisa

Pripremio: Elvedin Pezić Od Ibn Abbasa r.a.se prenosi da je kazao:“ Jedne prilike sam konačio kod tetke Mejmune r.a., pa je ustao Allahov Poslanik, salallahu alejhi we selem, u jednom dijelu noći, pa je abdestio i počeo klanjati. Ja sam ustao i abdestio kako je i on abdestio, pa sam...
Hadis

Ibn-Hazmov komentar Buharijinog hadisa o muzici

Pripremio: Adnan Maglić, prof.Razlike u mišljenjima i oprečni stavovi islamske uleme u fikskim pitanjima imaju svoju osnovu u ovoj vjeri. Oni proučavaju i studiraju ajete i hadise da bi na kraju objasnili ljudima šta od njih traži njihov Gospodar. Neuki svijet je dužan slušati ulemu i njima se ''slijepo'' pokoravati....
Hadis

Komentar hadisa – ”garib” (stranac) na dunjaluku

Piše: Abdulvaris Ribo Od Omera, radijalllahu anhu se prenosi da je rekao: « Jedne prilike Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, me je uhvatio za ramena i rekao mi: « Budi na ovome svijetu kao da si stranac ili prolaznik.»Ibn Omer, radijallahu anhu je govorio: « Kada omrkneš ne očekuj...
Hadis

Hadiske poruke (1 dio)

Piše: Maglić Adnan Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Allah je Savršen i ne prima osim ona djela koja su lijepa i potpuna. Allah je naredio vjernicima ono što je naredio poslanicima pa kaže Subhanehu ve teala: ''O poslanici, jedite lijepa jela i radite...
Hadis

Briga i zalaganje ashaba u očuvanju sunneta

Piše: Abdulvaris Ribo Ashabi Allahova Poslanika, neka je na njega Allahov mir i blagoslov, su prva generacija muslimana koju je on lično odgojio. Tim odgojem koji je bio popračen božanskom objavom, očistile su se njihove duše i srca. Gledali su na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kao na voðu, upućivaća,...
Hadis

Nastanak lažnih (apokrifnih) hadisa

Piše: Abdulvaris Ribo Hvaljen neka je Uzvišeni Allah Koji je Kur' an kao vječnu istinu objavio, i neka je salavat i selam na Njegova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je Pravi put detaljno ljudima pojasnio. Jedna od pojava s kojom je ovaj Ummet iskušan od početka islama, s pojavom...
1 7 8 9 10
Page 9 of 10
X