Hadis

Hadis

Komentar hadisa o namjeri – ocjena i koristi iz hadisa (2. dio)

Priredio: Nermin Avdić5. Ocjena hadisa; Hadis bilježe: Ebu Abdullah Muhammed ibn Ismail ibn Ibrahim ibnul-Mugire ibn Berdizbeh el-Buhari, a on je imam muhaddisa, te Muslim ibn Hadždžadž ibn Muslim El-Kušejrij en-Nejsaburi; obojica u svojim Sahihima, a to su najvjerodostojnije knjige koje su napisane iz oblasti hadisa. Stoga, neki stručnjaci iz...
Hadis

Komentar hadisa: “Djela se vrednuju prema namjerama…” (1 dio)

Priredio: Nermin Avdić Prenosi se od vođe pravovjernih Ebu Hafsa Omera ibnul-Hattaba, Allah mu se smilovao, da je rekao: "Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: "Djela se vrednuju prema namjerama i svako će dobiti ono što je naumio. Pa, čija hidžra bude ka Allahu i...
Hadis

Vrijednosti mjeseca muharrema

Priredio: Sanel RamićU ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Mjesec muharrem je jedan od mjeseci za koje je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, posebno odredio jednu vrstu ibadeta – post, jer je dao prednost postu ovoga mjeseca u odnosu na druge, poslije posta mjeseca ramazana. Muharrem je mjesec pobjede vjernika i...
Hadis

Imati lijepo mišljenje o Allahu

Priredio: Abdulvaris RiboOd Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Uzvišeni Allah je rekao: 'Ja sam prema Svome robu onakav kakvo on ima mišljenje o Meni. Ja sam sa njim kada Me spomene. Ako Me spomene u sebi, i Ja njega spomenem u...
Hadis

Ispit koji polažu odabrani

Priredio: Mithad R. Ćeman Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ne zavidite jedni drugima, nemojte lažno povećavati jedni drugima cijene robe, ne mrzite se, ne okrećite jedni drugima leđa, nemojte se jedni drugima nametati u kupoprodaji i budite, Allahovi robovi,...
Hadis

Istinski gubitnik

Piše: Haris Hećimović Imam Muslim, rahimehullah, bilježi hadis koji Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a u kojem stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao (ashabe): “Znate li koji je čovjek bankrotirao?” Ashabi odgovoriše: ''Među nama je bankrotirao onaj koji nema ni dinara...
Hadis

Snaga vjernika je u njegovom imanu

Piše: Abdulvaris Ribo Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Jak vjernik je bolji i draži Allahu od slabog vjernika, ali u obojici je dobro. Teži za onim što će ti koristiti, traži pomoć od Allaha i nemoj klonuti! Ako te nešto zadesi,...
Hadis

Korištenje da’if (slabim) hadisom

Priredio: Sead ef. Jasavić Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., kaže: “Imam Kadi rhm., spominje riječi imama Ahmeda rhm., kada je u pitanju da'if-hadis i korištenje njime. Esrem rhm., prenosi i kaže: Vidio sam Ebu Abdullaha rhm., kako se koristio hadisom od Poslanika s.a.w.s., u čijem lancu je imalo nečega, i to...
1 2 3 4 5 9
Page 3 of 9
X