Hadis

Hadis

Komentar izabranih hadisa

Piše: Abdulvaris Ribo Allahove evlije (bogougodnici) Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uzvišeni Allah je rekao: “Ko se neprijateljski postavi prema Mome evliji (štićeniku), Ja sam mu objavio rat. Najdraže djelo kojim Mi se Moj rob približava je ono što sam...
Hadis

Povodi hadisa

Piše: Abdulvaris Ribo                  Važnost povoda hadisa za njegovo ispravno razumijevanjeIspravno razumijevanje tekstova objave, Kur'ana i Sunneta, je neophodno da bi ispravno shvatili cilj i svrhu poruke koju nam Uzvišeni šalje preko Svojih poslanika, odnosno, da bi ispravno razumjeli intencije Šerijata. Kao što je poznavanje povoda objave kur'anskih sura i...
Hadis

Razlika između hadisa i sunneta

Piše: Abdulvaris Ribo Kod islamskih učenjaka po ovome pitanju postoje dva stajališta. Prvo je da su sunnet i hadis su dva različita termina i po ovome mišljenju sunnet je obuhvatniji od hadisa. Neki od onih koji zastupaju ovo mišljenje kažu da je hadis sve ono što je preneseno od Poslanika,...
Hadis

Definicija sunneta

Piše: Abdulvaris Ribo SUNNET U ETIMOLOŠKOM SMISLU U etimološkom smislu označava, put, pravac, običaj, tradiciju i način, bez obzira bio dobar ili loš. Na ovu definiciju se odnose riječi Allahova Poslanika, sallallahu alejhi we sellem,:« Ko uvede u islam lijep sunnet (običaj) imat će za to nagradu, a i nagradu svih...
1 8 9 10
Page 10 of 10
X