Fikh

Fikh

Propis staratelja (velijja) pri sklapanju bračnog ugovora

Piše: Mr. Safet KuduzovićJedini univerzalni koncept življenja manifestiran kroz posljednju Allahovu objavu vodi posebnog računa o ljudskim pravima. Islam strogo zabranjuje nepravdu s jedne i brine se o ljudskim pravima s druge strane. Ovaj segment Islama dolazi do posebnog izražaja kada je u pitanju žena. Od elementarnih prava koja posjeduje...
Fikh

Skupine žena zabranjenih za brak

Piše: Mr. Safet KuduzovićBrak je propisan Kur'anom, Sunnetom i konsenzusom islamskih učenjaka. To je sunnet svih poslanika, kako kaže Uzvišeni: "I prije tebe smo poslanike slali, i žene i porod im davali." (Er-Ra'd, 38.). Enes Ibn Malik prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: "Ja klanjam i spavam,...
1 19 20 21
Page 21 of 21
X