Fikh

Fikh

Zamjena starog zlata za novo – manje poznat vid kamate

Priredio: Mr. Pezić Elvedin Islamski koncept poslovanja u potpunosti odbacuje kamatu i ova je zabrana kategorična i poznata svim muslimanima. Međutim, i pored toga, primjetno je da većina muslimana nije dobro upoznata sa propisima koji se odnose na kamatno poslovanje i da često ne znaju prepoznati da je u nekoj...
Fikh

Načini na koje je Poslanik, sallallahu aljehi ve sellem, obavljao zikr nakon namaza

Piše: mr. Elvedin Pezić Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, preporučio je vjernicima da poslije namaza zikre, odnosno veličaju i spominju svoga Gospodara izgovarajući “subhanallah”, elhamdulillah”, “Allahu ekber”, što je poznato svim muslimanima, koji poslije svakog namaza ove riječi zikra izgovaraju po trideset tri puta, i to je potpuno validan...
Fikh

Propis potiranja po mestvama – čarapama

Piše: Mr. Elvedin Pezić 1. S obzirom na to da se u zimskom periodu često koristi olakšica potiranja po mestvama ili čarapama, u ovom tekstu navest ćemo osnovne propise o tome, bez detaljiziranja o pitanjima u kojima postoje pravne rasprave i bez navođenja dokaza. 2. Učenjaci ehli-sunneta imaju jednoglasan stav...
Fikh

Odabir spola djeteta kroz prizmu šerijata (drugi dio)

Piše: Dr. Hakija Kanurić Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova, i neka su salavati i selami na Allahovog miljenika, odabranog roba i poslanika Muhammeda, na njegovu porodicu, ashabe i sve koji slijede njegovu uputu. U prošlom broju govorili smo o odabiru spola djeteta sa aspekta islamske doktrine – akide, i ukazali...
Fikh

Intencije šerijata i izvori njihovog određivanja

Autor: Mateen A. Khan Preveo: Nermin Spahić Termin Maqasid al-Shari‘ah se odnosi na skup intencija i ciljeva koje šerijat nastoji ostvariti. Na primjer, zaštita života, vjere, razuma i imetka su neki od esencijalnih zadataka šerijata. Ostvarenje ovih intencija donosi dobrobit i uklanja štetu od pojedinca i zajednice. Međutim, vidjećemo da...
Fikh

Kada dobro i zlo dođu u međusobnu konfrotaciju i suprostavljenost

Preveo: Sead ef. Jasavić  U djelu "Medžmu'atul-Fetava“, knjiga: Usulu-Fikh, el-Temezhub vel-Ittiba', 20/48-55., šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., pod naslovom: "Sažetak o tome kada u međusobnu konfrotaciju dođu dobro i zlo, ili oba zajedno tj. kada nastaju zajedno, i ne može se nikako između njih razdvojiti, već će se ili učiniti u...
Fikh

Pravni propisi o postu dana Arefata

Piše: Elvedin Pezić Dan Arefata je deveti dan mjeseca zul-hidžeta. Ebu Katada prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Post dana Arefata iskupljuje grijehe iz prošle i naredne godine, a post dana Ašure iskupljuje od grijeha (počinjenih) u prošloj godini.” (Muslim) Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,...
Fikh

Da li je žena dužna pokriti podbradak?

Pitanje: Da li je žena dužna pokriti podbradak? Odgovor: Da bismo došli do ispravnog odgovora u vezi s ovim pitanjem, moramo se vratiti na šerijatsko značenje riječi lice, budući da u Kur’anu i hadisima nije precizno pojašnjeno šta se smatra licem koje je šerijatski obaveznik dužan oprati prilikom uzimanja abdesta...
Fikh

Brak iz interesa

Piše: Dr. Hakija Kanurić Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova, i neka su salavati i selami na Allahovog miljenika, odabranog roba i poslanika Muhammeda, na njegovu porodicu, ashabe i sve koji slijede njegovu uputu. Brak iz interesa nema za cilj stvarno formiranje porodice i klasične bračne veze, nego se zasniva isključivo...
Fikh

“Duhovna muzika” u djelima učenjaka hanefijskog mezheba

Piše: hfz. Dževad Gološ Postoji više povoda za pisanje ovih redova o "duhovnoj muzici" u djelima učenjaka hanefijskog mezheba. Među prvima je proširenost upotrebe muzičkih instrumenata među muslimanima općenito. Međutim, ono što me posebno ponukalo na pisanje jest sve učestalija pojava koncerata "duhovne muzike", poznatijih kao koncerti ilahija i kasida....
1 2 3 4 21
Page 2 of 21
X