Alimi

Alimi

Biografija šejha Halida ibn Abdullaha el-Musliha

Priredio: Mithad R. ĆemanŠejh Halid b. Abdullah b. Muhammed el-Muslih.Roðen je u prijestolnici civilizacije - Mekki, učinio je Allah časnom, godine 1385. od hidžre Poslanika. Osnovnu i srednju školu završio je u mjestu izmeðu Mekke i Džidde. Zatim nastavlja sa fakultetskom naobrazbom upisujući Univerzitet Kralj Fahd na Odsjeku za naftnu...
Alimi

Prvak tabiina-Uvejs el-Karni r.a.

Preveo: Sead ef. Jasavić Pričao mi je Zuhejr b. Harb kako im je pričao Hašim b. Kasim, a njima Sulejman b. Mugire od Seida el-Džurejrija, a on od Ebu Nadreta, a on od Usejra b. Džabira sljedeće: Doðe delegacija iz Kufe kod Omera, r.a., a sa njima bijaše jedan čovjek...
Alimi

Jezid b. Muavija b. Ebi Sufjan

Priredio: Sead ef. Jasavić ''Jezid b. Muavija (rođen je 25. ili 26. ili 27. h.g., a umro 64. h.g.) rođen je za vrijeme hilafeta Osmana b. Affana, r.a. Preuzeo je funkciju hilafeta na dan smrti svoga oca Muavije, r.a., u četvrtak mjeseca redžeba 60. godine po Hidžri. Umro je u...
Alimi

Znanje nestaje smrću učenjaka

Priredio: Sead ef. JasavićAbdullah b. Amr b. el-'As, r.a., kaže: čuo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kako govori: ''Znanje neće nestati tako što će ga Allah, dž.š., iščupati iz prsa ljudi. Znanje će nestati smrću učenjaka sve dok na Zemlji ne bude nijednog, pa će ljudi za svoje voðe uzeti neznalice,...
Alimi

Opasnosti omalovažavanja islamskih učenjaka

Piše: Smail HandžićS obzirom da se u posljednje vrijeme sve više aktuelizira pitanje negativnog odnosa prema šerijatski obrazovanim osobama, svejedno da li oni bili istinski islamski učenjaci ili, pak, samo propagatori i promicatelji (studenti i daije) autentičnog šerijatskog znanja, nameće se opravdana potreba da se ukaže na mnogobrojne opasnosti koje...
1 6 7 8 9
Page 8 of 9
X