Alimi

Alimi

Biografija šejha Abdullaha el-Gunejmana

Priredio: Mithad R. Ćeman Abdullah b. Muhammed el-Gunejman učenjak je današnjice i profesor akide poznat po temeljitom pristupu nauci, a posebno onoj koja se dotiče vjerovanja. Dobro je upućen i upoznat sa djelima šejhu-l-islama Ibn Tejmijje, rahimehullah, i njegovom metodologijom kao i sa pisanom ostavštinom ostalih učenjaka iz generacija selefa,...
Alimi

Biografija šejha Muhammeda Halila Herrasa

Priredio: Ersan Grahovac Šejh Muhammed Halil Herras je jedan od učenjaka ehli-sunnetske provenijencije u Egiptu, koji je živio i djelovao u dvadesetom stoljeću. Bio je veliki pomagač sunneta i borac protiv novotara i novotarija, koji je zbog svojih napora uloženih u širenje sunneta i poništavanje novotarija zaslužio da se makar...
Alimi

Biografija šejha Muhammeda Hadima el-Fekijja

Priredio: Ersan Grahovac Mnoge islamske ličnosti koje su igrale veoma važnu ulogu u širenju ispravnog shvatanja Kur’ana i sunneta nepoznate su muslimanima, pogotovo kada se radi o ehli-sunnetskim učenjacima izvan Saudije. Dosad smo pisali o dvojici velikana u islamskim znanostima koji dolaze sa područja Afrike, a to su šejh Ahmed...
Alimi

Šejh Ahmed Šakir

Priredio: Ersan Grahovac Šejh Ahmed Šakir je jedan od najvećih muhaddisa dvadesetog stoljeća koji je dao veliki doprinos hadiskoj nauci i valorizaciji islamskog naslijeđa. Puno ime mu je Ahmed ibn Muhammed Šakir ibn Ahmed ibn Abdul-Kadir, a njegova loza ide do Husejna ibn Alije, radijallahu anhuma. Rođen je u Kairu,...
Alimi

Biografija šejha Bekra Ebu Zejda

Preveo: Ersan Grahovac Svijet je izgubio velikog autoriteta, vrsnog pisca i istaknutog fakiha, koji je ljubomorno čuvao tevhid, Allahove svetinje, čast muslimana i muslimanki, i jezik Kur'ana. Vodio je veliku brigu o stjecateljima znanja, o tome da učenjaci ne ustuknu pred naletom zapadnog utjecaja, o odgoju mladih generacija muslimana u...
Alimi

Snoviđenje imama kiraeta Hamze ez-Zejjata

Preveo: Faris Dautović Imam Hamza, (puno ime mu je Ebu Umare Hamza bin Habib bin Ismail Ez-Zejjat El-Kufi El-Feradi Et-Tejmi) rahimehullah, rođen je osamdeset i šeste godine po Hidžri, a to je godina kada je rođen imam Ebu Hanife, rahimehullah, vrijeme vladavine Abdul-Melika ibn Mervana. Bio je jedna od zvijezda...
Alimi

Šejh Muhammed b. Salih el-Usejmin, učenjak i odgajatelj

Preveo i sažeo: Fahret KadrićHvala Allahu, Gospodaru svih svjetova, i neka je salavat i selam na našeg vjerovjesnika Muhammeda, na njegovu porodicu i sve ashabe. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ''Zaista će Allah ovome ummetu na početku svakog stoljeća poslati onoga ko će mu obnoviti vjeru.'' Jedan od...
Alimi

Doprinos osmanlijskih učenjaka u fikhu

Piše: Mr. Emir DemirUčenjaci iz vremena Osmanlijske imperije krajnje su ozbiljno i predalački shvatali šerijat i njegove principe. U ovom svjetlu gledali su na sva novonastala pitanja, te su posjedovali sve relevantne potencijale za shvatanje suštine propisa i donošenje pravnih rješenja u svjetlu već prethodno zacrtanih okvira islamskog prava. Hanefijski...
Alimi

Sjećanje na šejha Muhammeda el-Emina eš-Šinkitija

Priredio: Ersan Grahovac On je Muhammed el-Emin ibn Muhammed el-Muhtar ibn Abdul-kadir ibn Muhammed ibn Ahmed Nuh ibn Muhammed ibn Sejjidi Ahmed ibnul-Muhtar, od potomaka Eubeka koji je od potomaka Kerira ibnul-Muvafija ibn Ja’kuba ibn Džakina el-Ebra, pradjeda plemena poznatog kao Džeknijjun, čija loza seže to plemena Himjer, a koje...
Alimi

Meso islamskih učenjaka je otrovno

Preveo: Amir Smajić Zahvala pripada Allahu, Uzvišenom, Gospodaru svih svjetova. Salavat i selam neka su na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda, njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashabe. Obaviješten sam da se neki mladići, koji se pripisuju islamskom buđenju, da ih Allah uputi, sastaju i okupljaju raznim povodima i da...
1 2 3 4 5 8
Page 3 of 8
X