Ahlak

Ahlak

Da li smo zaboravili slijedeće ”sitnice”?

Priredio: Amir Durmić Emanet – dosljedno izvršavanje povjerenih obaveza Uzvišeni je Allah rekao: “Allah vam zapovijeda da emanete povjerite onima kojima su ih istinski i dostojni…” (En-Nisa, 58) Uzvišeni Allah naredio nam je da emanete, dakle povjerene obaveze, povjeravamo onima koji to s pravom i zaslužuju i da ih ni...
Ahlak

Nositelji istine najmilostiviji su prema drugima

Piše: mr. Fahret Kadrić Živimo u vremenu smutnje kad mnogi istinu vide kao neistinu, dok zabludu prihvataju kao apsolutnu istinu. Živimo u vremenu poremećenih vrijednosti u kojem su nosioci istine etiketirani kao zabluđivači, dok su bakljonoše laži i zablude okarakterizirani kao dobročinitelji i pomagači. Obično muslimansko oko vrlo često je...
Ahlak

Muslimanskom mladiću i djevojci

Piše: Muhamed Ikanović Mladiću, djevojko, odvojite nekoliko minuta vremena da zajednički razmislimo o nama i našim životima. Ne gledajte na ovaj tekst kao na nešto poznato, na neku praznu priču koju često slušamo. Naš razgovor neće biti ispunjen crnom hronikom niti pesimizmom. Ovdje želimo da govorimo o lijepim stvarima, optimizmu i...
Ahlak

“Reci robovima Mojim da govore samo lijepo”

Piše: Mirsad KovačevićLijep govor je izričito naređen svakom Muslimanu a ta naredba je zabilježena u Kur'anu a takođe i u hadisu i glasi: „Ko vjeruje u Allaha dž.š. i onaj svijet neka govori samo dobro ili neka šuti“. Buhari.Muslim.Ovu naredbu vjernici shvataju veoma ozbiljno i nastoje da se pridržavaju koliko...
Ahlak

Savjeti za dobar odnos prema komšijama nemuslimanima

Preveo: Nermin Spahić Komšija u islamu uživa poseban status. Islam potiče muslimane da svoje komšije tretiraju na obazriv način koji odražava istinski duh islama. Taj duh ogleda se u visokom stepenu tolerancije i pažnje, posebno prema pripadnicima drugih vjera. Nema razlike između komšije muslimana i nemuslimana. Aiša, radijallahu anha, majka...
Ahlak

Izmirenje zavađenih muslimana

Priredio: Nazif Subašić ahlSrca vjernika su poput sjajnog ogledala, čista od svakog oblika negativnosti, otvorena prema drugim vjernicima, prostrana, ispunjena vjerovanjem koje je u njih usadio njihov Stvoritelj, i ljubavlju i samilošću. Kao i što na ogledalo mogu da padnu trunčice prašine i prljavštine, tako isto srca vjernika mogu da...
Ahlak

Prepreke na putu do uspjeha

Preveo: Nedim Botić Autor: uvaženi šejh Nasir b. El-Omer “Ja to ne mogu, nemoguće je (nešto promijeniti, uraditi, postići)!”, riječi su koje često čujemo i koje su jedan od velikih razloga poražavajućeg stanja u kojem se nalazi islamski ummet. Korijen ovih riječi je stanje mentalne onesposobljenosti, premda ograničenja koja ljudi...
Ahlak

Ispravno razumijevanje bereketa

Piše: Subhija Bektić Uzvišeni Allah kaže: “I učini me bereketnim gdje god da sam...” (Merjem, 31) Dok čitaš riječi Isaa, alejhis-selam: “I učini me bereketnim gdje god da sam...”, da li si pomislio šta je to biti mubarek i šta znači bereket? I još važnije od toga: Da li si...
1 2 3 4 5 18
Page 3 of 18
X