Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Bosanski identitet na vjetrometini

Piše: mr. Emir Demir

Bošnjaci-muslimani, kako je već općepoznato, doživjeli su, u bližoj i daljoj historiji, nekoliko definiranja vlastitog nacionalnog identiteta. Karakteristično je da je to definiranje gotovo uvijek bilo nametano od strane vladajućih struktura koje su se u prošlom stoljeću smjenjivale na politički trusnom području Balkana i bivših Jugoslavija. Bošnjacima su davana rješenja koja su nosila prizvuk njihovog vjerskog identiteta, čime se zapravo i željelo reći da većinsko stanovništvo Bosne i Hercegovine, koje je još davno islamizirano osmanlijskim oslobođenjem ovih krajeva, ne može pronaći svoje nacionalne korijene osim u opredjeljenju prema jednom od dva preostala naroda u BiH – Srbima ili Hrvatima, od kojih, navodno, vode porijeklo.

Možda bi i bilo tako da historijske činjenice ne govore da bosanski/bošnjački pravoslavci i katolici, pod utjecajem niza okolnosti, a jedna od njih je i jačanje nacionalne svijesti i borbe za nacionalna prava europskih naroda u 19. stoljeću, nisu identificirali, na temelju svojih vjerskih odrednica, sa nacionalnim nazivima istočnih i zapadnih susjeda. Također, sasvim je evidentno da veliki broj Bošnjaka-muslimana, na temelju svog vjerskog opredjeljenja, nije imao dovoljno razvijenu nacionalnu svijest, te se identificirao sa Turcima. Odlaskom Osmanlijske države Bošnjaci-muslimani ostali su zatečeni i zbunjeni, jer imperija, koja se prostirala na tri kontinenta sa desetinama različitih nacija, nikada nije sistematski isticala njihove nacionalne odrednice i baštinila njihov nacionalni identitet, dok su Bošnjani-krstjani još za osmanlijske vladavine pronalazili „ostrvo spasa“ od vjerske asimilacije sa „Turcima“ u nacionalnom identificiranju sa pravoslavnim Srbima i Hrvatima katolicima.

U prilog ovome svakako ide činjenica da nijedan relevantan historijski izvor ne potvrđuje da je srednjovjekovnu Bosnu naseljavalo, izuzimajući rubna područja sa nestabilnim granicama, neko drugo stanovništvo osim Bošnjana-kršćana/krstjana, čiji je vjerski identitet  bilo jako isprepleten, jer je tadašnja Bosna bila teritorijalno razmeđe Istočne i Zapadne crkve. A ako imamo još na umu da je tadašnjom Bosnom harala bogumilska hereza, onda je ovo pitanje daleko jasnije, mada lično mislim da današnji bošnjački historičari hiperboliziraju i glorificiraju bosanske bogumile polomivši i svoja pera i jezike u želji da se riješe Bošnjacima-muslimanima dugo nametanog kompleksa „odmetništva od pradjedovske vjere“, bespotrebno dokazujući da su Bošnjaci oduvijek imali kontinuirani zasebni vjerski identitet, pa stoga nisu islamizirani ni kao katolici ni kao pravoslavci, a kamoli kao Srbi ili Hrvati! Najsimptomatičnija je hipoteza, nastala kao posljedica gore spomenutog kompleksa, u kojoj neki savremeni historičari protjerane muslimane iz Srbije (Beograda, Niša, Užica, Sokola i dr.) u 19. stoljeću svrstavaju među Bošnjake.

Odlaskom Osmanlija krajem 19. stoljeća Bošnjaci-muslimani, osjećajući se otrgnutim od hilafeta i Ummeta, nisu radili dovoljno na nacionalnom definiranju, koliko im je bilo stalo da spase i sačuvaju svoj vjerski identitet. Vjerovatno je ova činjenica bila presudna za sve daljnje manipulacije koje su okupatorske sile, koje su se smjenjivale jedne za drugima, provodile nad muslimanima ovog podneblja.

Stoljetna nacionalna nedefiniranost, i pored svih izrazitih želja za nestankom i asimilacijom muslimana ovih krajeva, nije urodila očekivanim rezultatima. Raspad socijalističke Jugoslavije je konačno nametnuo tadašnjim i vjerski i nacionalno opredjeljenim Muslimanima, da samostalno i bez ičije supervizije redefiniraju svoj nacionalni identitet. Bosanski Srbi i Hrvati nisu ni pomišljali da ponovno postanu Bošnjani-krstjani, a Muslimani su konačno trebali na svjetlo dana iznijeti stav o svome pravom nacionalnom identitetu.

Tada intelektualni i politički krugovi donose rješenje: bosanski Muslimani, kao etnička skupina u užem smislu, sada se definiraju kao Bošnjaci, te ujedno i Bosanci kao državljani Bosne i Hercegovine.

Mislim da je ovakvo rješenje isuviše bilo komplicirano za Muslimane, od kojih i dan-danas veliki dio u živi u konfuziji uopće ne shvatajući ovakvo nacionalno definiranje, kao ni značenje pojmova Bošnjak i Bosanac. Držim do stava da se prilikom davanja ovakvoga improviziranog rješenja krenulo obrnutim i neprirodnim redoslijedom, tako što su prvo razgraničeni i određeni nazivi, zanemarivši njihova prava značenja.

Naime, onome ko imalo ima upliva u etimologiju ovih naziva, koji određuju nacionalni identitet Muslimana, zna da su ustvari Bošnjanin, Bosanac i Bošnjak različite verzije, tj. sinonimi, kojima se nazivaju stanovnici Bosne:  Bošnjanin je staro srednjovjekovno ime, Bosanac je noviji naziv s populističkim prizvukom, a Bošnjak je turcizirani naziv za Bošnjanina. Turci i prije, a i danas, stanovnike Bosne nazivaju „Boşnak“, ne poznavajući neki drugi naziv za riječ Bosanac. Listajući stare sudske dokumente iz prve polovine 19. stoljeća, uočio sam da su za pomoćnike na osmanlijskim sudovima, na ovom na bosanskom podneblju, bili postavljani pravoslavni i katolici bez spomena njihove nacionalne pripadnosti, što znači da ih je osmanlijska administracija zvanično definirala kao „Boşnak“, katoličke ili ortodoksne vjeroispovijesti, sve dok se, kako smo maločas rekli, nisu nacionalno identificirali sa nacionalnostima susjednih naroda.

Naša aktuelna poslijeratna politika se pokazala nesposobnom kada nije uspjela da bosanskim muslimanima osigura pravne i institucionalne mehanizme zaštite od ponovnog raslojavanja i cjepkanja jedinstvenog nacionalnog bosanskog/bošnjačkog identiteta. Neshvatljivo je koji su to nedozreli umovi mogli biti nasamareni igrom riječi pa dozvoliti da sinonimi „Bošnjak“ i „Bosanac“ budu dovedeni u koliziju, te prepustiti ionako zbunjenom narodu da zaokruživanjem bira između svog opstanka i nestanka na predstojećem popisu. To je isti apsurd kao kada bi stanovniku Holandije priznavali da je Holanđanin, a negirali da je Nizozemac. Popis 2013.  predstavlja, u pravom smislu riječi, pustolovinu na kojoj se može izgubiti i nacija i država. Eto, kad smo već dovedeni pred svršen čin, dužni smo se izjasniti kao Bošnjaci kako neunificiranim izjašnjavanjem ne bi prešli iz konstitutivnog u ostale narode.

Naši predstavnici, sabijeni u okvire uskostranačkih interesa i ličnih nezasitih ambicija, umjesto da štite naše nacionalne interese, što im je primarni zadatak, tek su se sada, kada su svi vozovi prošli, „tuknuli u glavu“ uvidjevši da je vrag odnio šalu i da gubitkom nacionalnog identiteta mogu izgubiti i svoje dugo i pažljivo njegovane političke pozicije. Barem su nam trebali osigurati, uz asistiranje eksperata u ovome domenu, da nazivi Bošnjak i Bosanac u lingvističkom i pravnom smislu budu tretirani kao sinonimi, čime bi se uveliko izbjegla mogućnost raslojavanja.

Mislim da je konačno došlo vrijeme da se formira svebošnjačko tijelo, sastavljeno od bošnjačkih intelektualaca svih naučnih usmjerenja, koje će se uzdići iznad dnevnopolitičkog trgovanja našim identitetom, te uz pune naučne i intelektualne kapacitete, bez pristrasnosti i vanjskog utjecaja, revidirati i konačno ustanoviti nazive, jedan ili više njih, koji određuju identitet bosanskih muslimana.

 
X