Bolest srca

Bolest srca pismaU jednom od svojih predavanja, šejh Ibn Usejmin, rahmetullahi alejhi, kaže: ”Bolest srca ima dva ogranka, prvi ogranak je neznanje, pa mnogi ljudi vole hajr i dobro i traže ga, ali kod njih vlada neznanje”, nakon čega spominje izreku poznatog islamskog učenjaka Sufjana ibn Ujejne, rahmetullahi alejhi, u kojoj on kaže: ”Naš pobožnjak koji zastrani, sličan je kršćanima, jer oni žele dobro, ali su u tome zalutali, a naš učenjak koji zastrani, taj je sličan židovima, jer oni znaju istinu, ali je prikrivaju.” Nakon čega šejh Ibn Usejmin dodaje: ”Na ovome se zasniva bolest srca, a kada ovo znamo, obavezno je da kod nas bude prisutno znanje i prihvatanje šerijata ili slijedi propast. Ta propast nije kao fizička, tjelesna propast. Tjelesna propast je povratak u prethodno stanje: ‘Od zemlje vas stvaramo i u nju vas vraćamo i iz nje ćemo vas po drugi put izvesti’ (Taha, 55), dok propast srca označava – prestanak života.

Dakle, čovjek propalog srca ne može se okoristiti na ovome svijetu, propao mu je ovaj svijet i neće imati koristi na budućem svijetu. A šta je to istinski život?, pitanje je. Život na budućem svijetu, po riječima Allaha, tebareke ve te’ala: ‘… a samo onaj svijet je život…’ (El Ankebut, 64) U komentaru ovog ajeta učenjaci su rekli da termin el-hajevan – život, označava potpuni život, koji Allah, tebareke ve te’ala, spominje u sljedećem ajetu: ‘…tada će se čovjek sjetiti, a na što mu je sjećanje?, i reći: ‘Kamo sreće da sam se za ovaj život pripremio!’ (El-Fedžr, 23-24).”

Iz riječi ovog velikana koji će do Sudnjega dana ostati svjetlo islamskom ummetu, možemo zaključiti da je srce zapravo jedan od glavnih faktora koji se veže za čovjekov uspjeh na ovome i budućem svijetu, a neprihvatanje Kur’ana i sunneta i govora islamskih učenjaka dovodi do propasti srca. Ako pogledamo stanje muslimana danas, možemo vidjeti da su se udaljili od ova tri faktora, kako od Kur’ana i sunneta, tako i od govora islamskih učenjaka, što je ummet dovelo do odavanja grijesima koje je Allah, tebareke ve te’ala, strogo zabranio, a što im je definitivno otežalo život na ovome svijetu. Nakon svega što smo spomenuli, svakako da neminovno dolazi pitanje: Šta je onda ono što će čovjeku pomoći da se izliječi od bolesti srca ili u najmanju ruku sačuva? Što se tiče liječenja bolesti srca, to se ne može postići standardnom medicinom ili bilo kojom drugom, osim uz prihvatanje šerijata i dokaza ili preciznije slijeđenjem Kur’ana i sunneta i govora uleme. Na ovu činjenicu ukazao je šejh ibn Usejmin, rahmetullahi alejhi, i istakao da ostavljanje vjerskih smjernica uzrokuje propast srca, koja je svakako opasnija od fizičke propasti, jer kada je čovjek fizički bolestan, on može raditi određene ibadete, može klanjati namaz i nema situacije kada se namaz može odgoditi, dok bolesti srca čovjeka odvraćaju od izvršenja Allahovih, tebareke ve te’ala, naredbi, što je svakako opasnije za čovjeka.

 

Dženan S.

 

Print Friendly  Bolest srca pf button bothX