Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Blagost – el-hilmu

Hatib: Nezim Halilović Muderris
Braćo i sestre u islamu! Danas, 16. džumade-l-ula 1431. god po H., 30. aprila 2010. godine, hutbu sam naslovio sa Blagost – el-hilmu. Za ovu temu sam se opredijelio u vrijeme u kojem je ovo pohvalno vjerničko svojstvo sve manje prisutno u našim životima pa se samim tim nameće nužnost njegovog oživljavanja. Blagost je osobina koju treba posjedovati svaki vjernik, jer blagost voli naš Gospodar, Allah, dželle še’nuhu, i Njegov poslanik, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem. Blagost se, braćo i sestre, treba naći u svim čovjekovim poslovima – u djelima, u govoru, u komunikaciji s ljudima.

Allah, dželle še’nuhu, ima najljepša imena, a jedno od Njegovih lijepih imena kojima Ga dozivamo i spominjemo u svojim dovama jeste El-Halimu (Blagi). Lijepo je okititi se svojstvom kojim je Allah, subhanehu ve te’ala, sam Sebe nazvao i Koji u 235. ajetu

Sure El-Bekare kaže:

I znajte da On prašta i da je blag!
Allah, dželle še’nuhu u 88. ajetu Sure El-Hidžr naređuje Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, da bude blag prema mu’minima:
A prema vjernicima blag budi!

A u 159. ajetu Sure Alu ‘Imran stoji:
Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima; a da si osoran i grub, razbježali bi se iz tvoje blizine. Zato im praštaj,  moli da im bude oprošteno i dogovaraj se s njma!
Allah, subhanehu ve te’ala, u citiranom ajetu potvrđuje da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Njegovom milošću blag prema svojim ashabima i da je to razlogom njihove međusobne blizine, jer bi se oni, u protivnom, razbježali od njega. Potom mu naređuje da im prašta, da za njih traži oprost i da se s njima dogovara.
Braćo i sestre, i na nama je, a posebno na našim prvacima, da jedni prema drugima budemo blagi, da jedni drugima praštamo, da upućujemo dove za oprost grijeha i da se međusobno savjetujemo. Gdje smo mi, a gdje su spomenuta svojstva iskrenih mu’mina?!
Allah, subhanehu ve te’ala, u 128. ajetu Sure Et-Tevbe, govoreći o nekim svojstvima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa kaže:
Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udariti, jedva čeka da Pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv.
Abdullah ibn Amr kaže: “Ja nalazim svojstva Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i u prethodnim knjigama: “‘On nije osoran, niti grub, niti je bučan po trgovima; on na zlo ne uzvraća zlim, nego oprašta i blago postupa!'”

U predaji koju bilježi imam Buharija stoji:
Prenosi Džabir ibn Abdullah, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah se smilovao čovjeku koji je blag kada prodaje, blag kada kupuje i blag kada sudi!”

A u predaji koju bilježi imam Muslim stoji:
Prenosi Džerir ibn Abdullah, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kome je uskraćena blagost, uskraćeno mu je svo dobro!”
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je kako prenosi Aiša, radijallahu anha, majka mu’mina, uvijek birao lakšu stvar i nije se suprotstavljao i svetio ljudima, osim kada su u pitanju Allahovi, subhanehu ve te’ala propisi: Prenosi Aiša, radijallahu anha: “Nikada Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije imao izbor između dvije stvari, a da nije uzeo lakšu – ako nije bio grijeh, a ako je bio (grijeh), onda je bio najdalji od nje i nije se suprotstavljao zbog sebe, osim kada se krše Allahove zabrane pa se suprostavljao zbog Uzvišenog Allaha!” (Mettefek alejh)
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je pohvalio El-Ešedždža Abdulkajsa kada mu je rekao:
“Zaista ti posjeduješ dva svojstva koja voli Allah: blagost i dobročinstvo!” (Muslim)
Rekao je Ebu Bekr Es-Siddik, radijallahu anhu: “Plemenitost smo našli u bogobojaznosti, bogatstvo u čvrstom ubjeđenju, a ugled i veličinu u skromnosti i blagosti!”                                            
Imam Hasan El-Basri je kazao: “Znanje je bolje od nasljedstva, odgoj je najčistiji obraz, pobožnost je najsigurnija opskrba, ibadet je najbolja zarada, razum je najbolji vodič, lijepo ponašanje je najbolji drug, blagost je najbolji pomoćnik, zadovoljstvo je najveće bogatstvo, Allahova pomoć je najbolja pomoć, a sjećanje na smrt je najbolji govornik.”  

Prihvatio je islam Tufejl ibn Amr Ed-Devsi, pa zatraži dozvolu od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da se vrati svome plemenu i pozove ga u islam. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu dozvoli, ali se oni ne odazvaše na Tufejlov poziv, pa se on vrati Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem i reče: “Devs se ogriješio i odbio pa moli protiv njih!” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, se okrenu prema Kibli i podiže ruke. Rekoše prisutni: “Biće uništeni!” jer Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem uči dovu, a njegove dove su kabul. Obrati se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem dovom: “Allahu, uputi Devs i daj da oni prihvate vjeru!” Tufejl se vrati ponovo u pleme i pozva ih po drugi put i oni svi prihvatiše islam.

Jedne noći je Omer ibn Abdulaziz, peti pravedni halifa muslimana obilazio grad da vidi stanje muslimana, a s njim u društvu je bio pratilac. Uđoše u džamiju u kojoj je bilo mračno, pa Omer zape za nogu čovjeka koji je spavao, a ovaj podiže glavu i reče: “Jesi li ti lud?” Omer reče: “Nisam!” Pratilac pođe da udari čovjeka, a Omer mu reče: “Ne diraj ga! Pitao me jesam li lud, pa sam mu odgovorio da nisam!” Blagost halife Omera je pretekla njegovu srdžbu i vlast.

Poznati ashab El-Ahnef ibn Kajs je bio veoma blag i uziman je kao primjer blagosti tako da bi za nekog posebno blagog kazali: “Blaži je od Ahnefa!” Pripovijeda se da ga je neki čovjek verbalno napadao, a Ahnef je šutio i išao putem. Ovaj je nastavio idući za njim napadajući ga, a Ahnef je šutio i išao dok nije došao do kvarta u kojem je živio, gdje zastade i reče: “Ako ima još nešto u tvojoj duši da nisi rekao, kaži prije nego što te čuju moje komšije pa ti uzvrate (napadnu te)!” Jedna grupa ljudi poslala je provokatora kod El-Ahnefa, koji mu je cijelo jutro ružno govorio. Kada se primaklo vrijeme ručka, El-Ahnef reče: “Ručak je gotov, pa hajde, ako možeš, da ručamo!” Čovjek se postidi i ode.

Braćo i sestre, budimo od onih koji su blagi prema: sebi, roditeljima, suprugama, djeci, braći, sestrama, rodbini, komšijama i općenito ljudima koji zaslužuju našu blagost, budimo blagi i prema biljnom i životinjskom svijetu i onda se nadajmo Allahovoj, subhanehu ve te’ala, milosti na Dan kada će nam ona biti najpotrebnija. Izvršavajmo sve naše obaveze, natječimo se u dobru i pripremajmo se za Dan polaganja računa, kada će nam koristiti samo dobra djela!

Molim Allaha, dželle še’nuhu, da nam pomogne da sačuvamo svjetlo islama, da nas učini od onih koji su blagi, da nas sačuva iskušenja koja ne možemo podnijeti i da našu djecu i potomke učini radostima naših očiju i srca! Molim Ga da nam bude milostiv na Sudnjem danu i da nas u Džennetu počasti društvom poslanika, iskrenih, šehida i dobrih ljudi! Amin!    

Sarajevo: 16. džumade-l-ula 1431. god. po H. /30. april 2010. god. 
Hutba: Džamija “Kralj Fahd”
Nezim Halilović Muderris
 
X