Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Biografija šejha Muhammeda Halila Herrasa

Priredio: Ersan Grahovac

Šejh Muhammed Halil Herras je jedan od učenjaka ehli-sunnetske provenijencije u Egiptu, koji je živio i djelovao u dvadesetom stoljeću. Bio je veliki pomagač sunneta i borac protiv novotara i novotarija, koji je zbog svojih napora uloženih u širenje sunneta i poništavanje novotarija zaslužio da se makar ukratko osvrnemo na njegovu biografiju, kako bi nove generacije ummeta znale ko su njihovi prethodnici koji su doprinijeli očuvanju da‘ve sunneta u dvadesetom stoljeću. Nakon što smo govorili o biografiji nekih ehli-sunnetskih učenjaka Egipta, koji su također živjeli i djelovali u dvadesetom stoljeću, poput šejha Ahmeda Šakira, šejha Muhammeda Hamida el-Fekijja i Abdurrezzaka Afifija, došao je red na još jednog velikana, šejha Muhammeda Halila Herrasa. Ovi učenjaci su dali veliki doprinos oživljavanju i širenju ispravnog shvatanja Allahove vjere kako u Egiptu tako i u cijelom svijetu, a plodove njihove da‘ve vidimo danas u cvjetanju ehli-sunnetske da‘ve u Egiptu i svijetu. Bili su pioniri oživljavanja islamskog naslijeđa koje se ogledalo u valorizaciji i štampanju kapitalnih djela iz svih islamskih nauka koja su prije toga bila samo u manuskriptima i dostupna samo nekolicini ljudi. Zahvaljujući ovim i njima sličnim učenjacima, danas imamo na hiljade štampanih i širim masama dostupnih djela iz svih islamskih nauka, i cijeli pokret valorizacije islamskog naslijeđa koji je danas poprimio velike razmjere širom svijeta.

 

Školovanje i funkcije

Muhammed Halil Herras rođen je 1915. godine u gradu Šejn, u zapadnom dijelu Egipta. Godine 1926. upisao se na Al-Azhar, da bi 1940. godine, sa svojih 25 godina, diplomirao na Fakultetu za usulid-din. U tom periodu svog života bio je eš‘arijske akide, te je za svoju užu specijalizaciju na postdiplomskim studijama odabrao smjer filozofije i logike. Bio je veliki neprijatelj Ibn Tejmijje, jer je znao za Ibn Tejmijjino neprijateljstvo prema filozofima i logičarima, pa je odlučio doktorski rad posvetiti odgovoru Ibn Tejmijji. S tim ciljem sakupio je Ibn Tejmijjine knjige koje su mu bile dostupne i potpuno se posvetio njihovom detaljnom i dubioznom proučavanju. Nakon što je za tri mjeseca završio sa njihovim proučavanjem, izjavio je da nije razumio islam osim nakon proučavanja ovih knjiga. Iz neprijatelja ehli-sunneta i Ibn Tejmijje pretvorio se u najvećeg pomagača ehli-sunnetskog pravca i najvećeg branioca Ibn Tejmijje. Tada je temu za magistarski rad nazvao “Ibn Tejmijje es-selefi”, i u njoj odbranio ovog velikog učenjaka od potvora i napada njegovih neprijatelja. Zatim se zaposlio kao profesor na Fakultetu usulid-dina na Al-Azharu, gdje je radio neko vrijeme, da bi poslije toga otputovao u Rijad, glavni glad Saudijske Arabije, kao odgovor na poziv šejha Abdul-Aziza ibn Baza, da radi kao profesor na Univerzitetu “Muhammed ibn Saud”. Zatim se, nakon nekog vremena, vratio u Egipat, poslije čega je ponovo otputovao u Saudijsku Arabiju, ovog puta u Mekku, gdje je radio kao profesor na tadašnjem Fakultetu šerijata, koji je kasnije prerastao u Univerzitet “Ummul-Kura”. Zatim se vratio u Egipat i radio kao zamjenik predsjednika džemata “Ensarus-sunnetil-Muhammedijje”, a zatim i kao njegov predsjednik.

 

Da‘va i naučni doprinos

Šejh Muhammed Halil Herras bio je selefijske akide, prvih generacija muslimana, koju je branio od natruha i optužbi novotara kroz svoje knjige, tekstove i predavanja. Bio je trn u oku novotara i sekularista, od kojih je doživljavao mnoge neprijatnosti koje je strpljivo podnosio. Cijeli život je branio Poslanikov, sallallahu alejhi ve selem, sunnet, od onih koji ga poriču, kao i od onih koji ga tumače na osnovu svojih prohtjeva, a ne na osnovu menhedža prvih generacija. Zbog toga je više puta bio izložen pokušaju ubistva od strane sufija i poricatelja sunneta, ali ga je Allah sačuvao njihovih spletki. Jedan od studenata na Islamskom univerzitetu “Ummul-Kura” u Mekki, Musa Vasil es-Sullemi napisao je magistarski rad na temu “Šejh Muhammed Halil Herras i njegovi napori u potvrđivanju akide selefa”, a u obrazloženju razloga odabira teme rekao je: “Djela šejha obiluju velikim znanjem, jasnom metodom izlaganja tematike i preciznim razumijevanjem mišljenja suprotnog akidi selefa, zbog čega su velika korist i veliko dobro u isticanju ovih napora.“ Na kraju autor magistarskog rada zaključuje da se šejh Herras “odlikovao jačinom dokazivanja tekstovima Kur’ana i sunneta, što ukazuje na čvrstinu i obilje njegovog znanja; čvrsto držao Kur’ana i sunneta, vraćajući se na njih u svim stvarima; posvetio pojašnjavanju osnova na kojima su apologetičari izgradili svoje vjerovanje, i to je veoma korisna metoda u spoznaji istine”.

Šejh Herras, kao neko ko je do doktorata izučavao akidu filozofa i mutekellima, izuzetno dobro je poznavao njihova mišljenja, što mu je dodatno pomoglo da ih, nakon precizne spoznaje stavova ehli-sunneta, efikasno razotkrije i pojasni mjesta na kojima su pogriješili. Mnoga pitanja koja su naizgled izgledala kao najkomplikovanije mes’ele rješavao je vrlo jednostavno. Zaslužio je respekt velikih ehli-sunnetskih učenjaka tog vremena, poput Muhammeda Hamida el-Fekijja, Abdurrezzaka Afifija, Abdul-Aziza ibn Baza, Abdurrahmana el-Vekila, Ebul-Vefa’a Muhammeda Derviša, Muhammeda Alija Abdurrahima i mnogih drugih, i na njegovim rukama su odgojene nove generacije uleme.

 

Šejhova naučna djela

Iza sebe je ostavio puno djela, od kojih su neka autorska, neka su valorizacija, a neka komentari. Od djela koja je iza sebe ostavio su:

Da‘vetu-tevhid;

Ba’isun-nehdatil-islamijje Ibn Tejmijje es-Selefi;

Es-simaruš-šehijje fi šerhil-akidetil-vasitijje libni Tejmijje;

Faslul-mekal fi ref’i Isa alejhisselam;

Šerhut-tergib vet-terhib lil-munziri;

Šerhus-siretin-nebevijjei libni Hišam;

Tahkikul-hasa’isil-kubra lis-Sujuti;

Tahkiku kitabit-tevhid libni Huzejme;

Medžmu’atur-resail;

Šerhul-kasidetin-nunijjeh;

Es-Sifatul-ilahijje inde Ibni Tejmijje;

Tahkiku Subulis-selam;

Tahkiku kitabil-Iman libni Tejmijje;

Tahkikul-kelimit-tajjib libni Tejmijje;

Tahkiku Te’vili muhtelefil-hadis libni Kutejbe;

Tahkiku kitabil-Emval lil-Kasim ibn Sellam;

El-Hareketul-vehhabijje – redd ‘ala mekalid-duktur Muhammed el-Behijj fi nakdil-vehhabijje;

Muhadarat fil-felsefetiš-šerkijje vel-igrikijje;

Tejsirul-kavaidil-mentikijje;

Akidetuna: akidetul-Kur’an ves-sunne;

Fuknus-sunneh;

Allahu mustevin ‘ala ‘arših ve leu kerihel-mu’attilun;

Njegove fetve su sakupljene u knjigu pod naslovom “Fetaval-allame Muhammed Halil Herras”, a tekstovi su sakupljeni u knjigu pod naslovom “Min reva’i’il-hedjin-nebevijji”.

Šejh je na ahiret preselio u septembru 1975. godine, poslije života ispunjenog naukom i borbom za sunnet. Posljednja godina njegovog života bila je ispunjena predavanjima, a posljednja hutba koju je održao bila je pod naslovom “Tevhid i važnost povratka njemu”, poslije koje je odmah preselio. Poslije njegove smrti ostala je jedna velika praznina u ummetu, i istinu je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selem: “Allah neće odjedanput uzeti znanje iz srca ljudi, već će ga uzeti smrću učenjaka.“ (Muttefekun alejhi)

(“Biografija šejha Muhammeda Halila Herrasa”, šejha Abdul-Fettaha Selameha i Fethija Emina Osmana)

 
X