Biografija šejha Hasana Buharija, Allah ga sačuvao

Priredio: Haris Hećimović (Asocijacija studenata Ummul-Qura, Mekka)
alt  Biografija šejha Hasana Buharija, Allah ga sačuvao sejh 20hasan 20buhariŠejhovo puno ime je Hasan ibn Abdulhamid ibn Abdulhakim Buhari. Kunja (nadimak) mu je Ebu Muhammed.  Rođen je 1395. h. god. (1974.god. po Gregorijanskom kalendaru, op.prev.) u Mekki el-Mukerremi. Osnovnu školu je završio 1409., a srednju 1412.h.god. Nakon završenog srednjeg obrazovanja upisuje se na Univerzitet Ummul-Qura u Mekki na Fakultet šerijata i islamskih znanosti – odsijek Šerijat.  1416. h. god. uspješno završava fakultet najvećim ocjenama. Svoj akademski napredak nastavlja upisivanjem magistrata, također, na Univerzitetu Ummul-Qura, na Fakultetu šerijata i islamskih znanosti – odsijek Usulul – Fiqh. Magistarski rad pisao je na temu: “Menhedž imama Tahavije u otklanjanju oprečnosti u tekstovima šerijata, u njegovoj knjizi Šerh muškilil-asar.

Mentor mu je bio dr.Ahmed ibn Abdullah ibn Humejd. Svoj magistarski rad je odbranio 1422.h.god. najvećim ocjenama.
Nakon magistrata pravi pauzu od nekoliko godina, a zatim upisuje doktorat, također, na Univerzitetu Ummul-Qura, na Fakultetu šerijata i islamskih znanosti – odsijek Usulul – Fiqh. Doktorsku disertaciju mu je bila valorizacija knjige Kafi el-Muhtadž Fi Šerh el-Minhadž.

Mentori na doktorskoj disertaciji su mu bili:
–    Prof. Dr. Muhammed el-Arusi Abdulkadir, bivši član vijeća Velikih učenjaka i predavač u Mesdžidul – Haramu
–    Prof. Dr. Abdurrahman ibn Abdulaziz  es-Sudejs, imam i hatib Mesdžidul – Harama
Doktorsku disertaciju je odbranio najvećim ocjenama. Pored toga, disertacija je predložena za štampanje.
U periodu od 1421-1423.h.god. predavao je u Šerijatskoj instituciji mekkanskog harema, a od 1424.h.god. radi kao profesor na Univerzitetu Ummul – Qura.

Imam je i hatib džamije Basamed u naseljau Biban u Mekki. Pored toga, obnaša i dužnost Direktora odsijeka za usmjeravanje i savjetovanje na Institutu za arapski jezik pri Univerzitetu Ummul-Qura. Zatim, upravnik je i predavač na halkama za učenje Kur’ana napamet u džamiji Ašur Buhari.

Hafiz je Kur’ana časnog na svih deset postojećih kiraeta, te je kao takav predložen kao jedan od kandidata za imama Poslanikove džamije u Medini.
Učestvovao je na mnogim takmičenjima učenja Kur’ana, na kojima je redovno osvajao prva mjesta. Pored takmičenja u učenju Kur’ana, učestovao je i na nekoliko takmičenja pamćenja hadisa, na kojima je, također, osvajao samo prva mjesta.
Poznato je među njegovim učenicima i to da šejh Hasan Buhari pamti Kutubu-sitte (šest hadiskih zbirki), međutim, to nikada nije potvrdio.

Treba istaći i to da je dobar dio svog davetskog rada usmjerio na rad sa stranim studentima koji studiraju na Univerzitetu Ummul-Qura u Mekki, pokazujući time zainteresovanost i brigu za islamski ummet diljem planete, te shvatanje važnosti podučavanja novih daija iz svih dijelova svijeta.

Print Friendly  Biografija šejha Hasana Buharija, Allah ga sačuvao pf button bothX