Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Bezgrješnost (‘ismet) Allahovog Poslanika – između pretjerivanja i neumjernosti (1 dio)

Piše: Elvedin Pezić
U vremenu kada su mnogi dali sebi za pravo da omalovažavaju Allahovog Poslanika, mi ćemo govoriti o mjestu Allahovog Poslanika, kao i o mjestu ostalih poslanika, kroz prizmu svojstva nepogrješivosti Allahovih poslanika. Bezgrješnost Allahovih poslanika je pitanje koje zauzima veliko mjesto u vjerovanju svakog muslimana. Ispravno vjerovajne u pogledu ovog pitanja sadrži mnogo koristi, od kojih je prvenstveno spoznavanja mjesta Allahovih poslanika kod Uzvišenog Allaha koje su uživali tokom ovodunjalučkog života. S druge strane, to je odgovor svima onima koji sumnjaju u određeni segment vjere, te po njihovom (nakaradnom) shvatanju određeni propisi s kojima su došli Allahovi poslanici nisu adekvatni za vrijeme i prostor u kojem žive, a isto tako je odgovor onima koji zbog mahane u razumijevanju ne mogu da shvate mudrost određenog propisa. Primjera je toliko da ih ne treba spominjati.

Nepogrješivost je opširan pojam, ali nije neograničen, stoga smatram da je  neophodno da se detaljnije pojasni ovo pitanje, kako bi se uklonile određene nejasnoće u vezi s tim.

Prije nego što počnemo sa detaljnim iznošenjem argumenata o pitanju nepogrješivosti Allahovih poslanika i sa preciziranjem onoga na što se sve odnosi termin nepogrješivost u pogledu poslanika, valja napomenuti da se spomenuti termin nepogrješivosti isključivo odnosi na Allahove poslanike i ne može se koristiti u pogledu bilo koje druge osobe nakon Allahovih poslanika. Nažalost, živimo u vremenu kada su mnogi ljudi u pogledu ovog pitanja otišli u jednu od dvije krajnosti: ili su u skupini ljudi koja je sebi dala za pravo da vrijeđaju Allahovog Poslanika, skrnaveći tako njegovu čast, negirajući njegovu nepogrješivost, ili su u skupini koja titulu nepogrješivosti veoma lahko dodjeljuje nekome od svojih šejhova, imama, autoriteta i uglednika. Tačno je da se svojstvo nepogrješivosti ne smije dodjeljivati nikome osim Allahovim poslanicima, a i u pogledu njih ono nije neograničeno, kao što ćemo vidjeti u nastavku teksta.

Govoreći o nepogrješivosti poslanika, šejhul-islam Ibn Tejmijje kaže: “Za razliku od poslanika, oni koji to nisu, oni nisu nepogrješivi kao poslanici, pa makar bili i Allahove evlije.” (El-Fetava, str. 10/290)

Nepogrješivost Poslanika u pogledu dostavljanja poslanice

Ovo je najbitniji detalj termina nepogrješivosti. Uzvišeni Allah učinio je sve poslanike nepogrješivim u pogledu potpunog dostavljanja poslanice. Što se tiče posljednjeg Allahovog Poslanika, njegova nepogrješivost u ovom segmentu potvrđena je mnogim dokazima. Spomenut ćemo samo neke od njih.

Kur’an

Kazao je Uzvišeni Allah: “On ne govori po hiru svome – to je samo Objava koja mu se obznanjuje.” (En-Nedžm, 3-4) Ovaj ajet jasno ukazuje  na to da je Allahov Poslanik bio nepogrješiv u pogledu objave i da sve što je govorio u pogledu vjere, to je bila objava koju mu je objavljivao Sveznajući Allah.

Kazao je Uzvišeni Allah: “A da je on o Nama kojekakve (neistinite) riječi iznosio,  Mi bismo ga za desnu ruku uhvatili, a onda mu žilu kucavicu presjekli,  i niko ga između vas ne bi mogao od toga odbraniti.” (El-Hakka, 44-47) Ovaj ajet također jasno ukazuje na to da je Allahov Poslanik bio nepogrješiv u pogledu dostavljanja onoga što mu se objavljivalo. Vidjevši u mnogim situacijama da je Uzvišeni Allah pomagao Allahovog Poslanika sa mudžizama, da ga je još za njegova života počastio pobjedom nad njegovim neprijateljima, jasno saznajemo da se prijetnja u spomenutom ajetu nije desila, što nam jasno potvrđuje činjenicu da je Allahov Poslanik na najpotpuniji način dostavio ono što mu je objavljeno.  

Kazao je Uzvišeni Allah: “I zamalo da te oni odvrate od onoga što ti Mi objavljujemo, da bi protiv nas nešto drugo iznio, i tada bi te oni smatrali prijateljem. A da te nismo učinili čvrstim, gotovo da bi im se malo priklonio i tada bismo ti doista dali da iskusiš dvostruku muku u životu i dvostruku patnju poslije smrti; tada ne bi nikoga našao ko bi ti protiv Nas pomogao.” Ovaj ajet, kao i dva prethodna, jasno ukazuje na nepogrješivost Allahovog Poslanika u pogledu Objave.

Sunnet Allahovog Poslanika


U sunnetu Allahovog Poslanika mogu se naći mnogi dokazi, direktni i indirektni, koji potvrđuju nepogrješivost Allahovog Poslanika u pogledu dostavljanja Objave. Navest ćemo samo nekoliko tih dokaza.
Od Talhe ibn Ubejdullaha, r.a., a on je jedan od deseterice koje je Allahov Poslanik obradovao Džennetom za života, prenosi se da je Allahov Poslanik u podužem hadisu kazao: “A kada vam govorim o Allahu, to prihvatite, jer ja doista neću na Allaha iznijeti neistinu.” (Muslim, br. 2361)

Od Abdullaha ibn Amra, r.a., prenosi se da je kazao: “Ja sam (jedno vrijeme) zapisivao sve što čujem od Allahovog Poslanika želeći da to poslije naučim napamet, pa su mi Kurejšije prigovorile govoreći: ‘Ti zapisuješ sve što čuješ od Allahovog Poslanika, a on je insan smrtnik (bešer), govori u vremenu kada je zadovoljan i u srdžbi’, pa sam prestao da zapisujem hadise Allahovog Poslanika. Jedne prilike sam to spomenuo Allahovom Poslaniku pa mi je kazao: ‘Slobodno zapisuj, tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, od mene ne dolazi ništa osim istine.’” (Imam Ahmed, br. 6510, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca)
Spomenuta dva hadisa jasno ukazuju na to da je Allahov Poslanik nepogrješiv u pogledu onoga što dostavlja od vjere, za razliku od stvari koje su vezane za ovodunjalučka pitanja, u pogledu kojih Allahov Poslanik postupa onako kako misli da je najbolje.

Konsenzus

Opće poznata stvar je da je jedan od temeljnih izvora vjere konsenzus učenjaka ummeta. Nepogrješivost Allahovog Poslanika u pogledu dostavljanja objave od Uzvišenog Allaha je pitanje u pogledu kojeg su islamski učenjaci zauzeli jednoglasan stav, konsenzus. Više islamskih učenjaka prenijelo je spomenuti konsenzus.
Kazao je šejhul-islam Ibn Tejmijje: “Allahovi poslanici, neka je na njih salavat od Allaha, su nepogrješivi u pogledu onoga što dostavljaju od Uzvišenog Allaha, po jednoglasnom stavu ummeta. Stoga je obaveza vjerovati u sve sa čime su došli.” (El-Fetava, str. 10/289)

Iz svega spomenutog možemo rezimirati: Allahov Poslanik, kao i svi ostali poslanici, bio je nepogrješiv u pogledu onoga što je dostavljao od Uzvišenog Allaha i to nam nedvosmisleno potvrđuje Kur’an, sunnet i konsenzus islamskih učenjaka.

Nastavit će se, Inšallah

Napomena: Ideja o ovom tekstu nastala je nakon više pitanja o nepogrješivosti poslanika koja su stigla na e-mail našeg web-sitea.
X