Hutbe

Avret-golotinja

305pregledi
Hatib: Nezim Halilović Muderris    
Braćo i sestre u islamu! Danas 10. redžeba 1430.h., što odgovara 03. julu 2009. godine, hutbu sam naslovio sa „Avret – golotinja”. Tema je više nego neophodna u vremenu u kojem je golotinja, kao veliki grijeh uzela maha do te mjere da ista nagovještava pravu moralnu katastrofu.
Ulema definiše avret kao “ono što je zabranjeno otkriti od tijela, kod žene i muškarca.” Kod žene je avret sve osim lica i šaka, a kod muškarca je avret od pojasa do ispod koljena.
Kur’an je ženi propisao pristojno odijevanje i pokrivanje koje ni u kom slučaju ne smije izazvati muškarca i koje je u isto vrijeme zaštita ženine časti, ali i garant očuvanja moralnih vrijednosti društva.
Kaže Allah, dželle še’nuhu, u 26. ajetu Sure Al-A’raf:
”Sinovi Ademovi, dali smo vam odjeću koja će pokrivati stidna mjesta vaša, a i raskošna odijela, ali odjeća bogobojaznosti je najbolja. To su Allahovi ajeti, kako bi oni bili opomenuti”. (Suretu Al-A’raf, 26)
A u 59. ajetu Sure Al-Ahzab, stoji:  
“O Vjerovjesniče, reci svojim suprugama i kćerima svojim i ženama vjernika da spuste haljine svoje niza se! Tako će se najlakše prepoznati, pa neće napastvovane biti. A Allah prašta i samilostan je.”  (Suretu Al-Ahzab, 59)

Allah, subhanehu we teala, zabranjuje razgolićavanje i svrstava ga u red velikih grijeha. To je grijeh koji uništava užu i širu društvenu zajednicu i koji za sobom nužno povlači i druge velike grijehe, u koje na prvom mjestu spada blud (zinaluk), a ovaj grijeh među Bošnjacima uzima sve više maha.

Zbog ogromnih štetnih posljedica Allah, subhanehu we teala, je dao jasno uputstvo za one razumom obdarene, kako treba da se odijevaju da ne bi na sebe navukli Njegovu srdžbu.
Islam poziva na moralnu čistotu i od svojih sljedbenika traži da maksimalno vode računa o svom izgledu, načinu odijevanja i ukrašavanju, te da izbjegavaju sve što bi moglo prouzrokovati neugodnost pojedincima sa kojima dolaze u kontakt i zajednici ili krugu ljudi u kojem se kreću.
Islam nalaže vjernicima da pokriju intimne dijelove tijela i kao razumna bića tim činom se razlikuju od životinja.
Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, podučava svoj ummet na slijedeći način:
Prenosi Behez ibn Hakim od oca i djeda: “Pitao sam: “Allahov Poslaniče, šta bi trebali sakriti, a šta pokazati od intimnih dijelova tijela?” On je odgovorio: “Krij intimne dijelove tijela od svakog osim od svoje supruge ili one žene koja je u tvojoj vlasti.” Rekoh: “Allahov Poslaniče, a šta ako se dogodi da ljudi žive zajedno?” On uzvrati: “Potrudi se, ako ikako možeš, da ti avret niko ne vidi.” Ja onda rekoh: “A ako nema nikoga (ako je čovjek sam)?” Odgovori: “Najpreče je osjećati stid pred Allahom!” (Ahmed)
Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, u hadisu koji bilježi imam Muslim podučava ashabe o malim predznacima Sudnjega dana, koje on nije doživio, ali koje mi preživljavamo danas:

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Dvije vrste ljudi su stanovnici džehennema, a ja ih još nisam vidio: silnici, u čijim su rukama bičevi debljine kravljih repova, kojima tuku svijet i žene koje nose prozirnu odjeću kao da su gole, koje okreću lice od Allahovih naredbi i sklone su zlim djelima, a glave njihove su im kao grbe deva. Takve žene neće ući u džennet, niti će osjetiti njegov miris, a njegov miris se daleko širi na sve strane.” (Muslim)

Poruka hadisa je veoma jasna i mi uvažena braćo i sestre preživljavamo oba predznaka pomenuta u hadisu; nasilni pojedinci muče i ubijaju nevine ljude, a žene se natječu u neislamskoj i razvratnoj nošnji, da joj slične kroz historiju nije bilo. Koliko majki i očeva kupuju svojim kćerkama neislamsku odjeću, a kada god to rade, neka imaju na umu da djeci, pa i sebi kupuju džehennemsku odjeću. Koliko majki govori: “Sa svijetom! Još je mlada. Neka se provede dok je mlada! Šta joj fali?!” i slično. Takve majke su nesvjesno neprijatelji svoje djece.
Jedne prilike su neke žene iz plemena Benu Temim ušle kod Aiše, radijallahu anha, u providnoj odjeći, pa im ona reče: “Ako ste vjernice, to nije nošnja muslimanki.”
Druge prilike je ušla jedna mlada djevojka sa prozirnom odjećom, pa joj Aiša, radijallahu anha, rekla: “Ne vjeruje u Suru En-Nur žena koja se tako oblači.”
Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, nas podučava riječima:
Prenosi Ukbe bin Amir El-Ensari El-Bedri da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Od onoga što je doprlo do ljudi od prošlih poslanika je: “Sine Ademov (čovječe), ako se ne stidiš, radi što hoćeš!” (Buharija)

U ovim lijepim Allahovim, subhanehu we teala, danima, danima sjećenja na stravične zločine u Srebrenici, Žepi i Goraždu, u danima nemoralnih pojedinaca i grupa, u ovoj šehidskom krvlju natopljenoj zemlji, zemlji za 45 mjeseci oružane agresije, dvije stotine hiljada šehida, zemlji četrdeset hiljada silovanih majki i sestara, zemlji još uvijek sedamnaest hiljada nepronađenih Bošnjaka, zemlji masovnih grobnica u kojima su zajedno nakon klanja bacane nene i praunuke, zemlji Srebrenice, Žepe, Goražda, Prijedora, Zvornika, Foče, Mostara i Gornjeg Vakufa, zemlji dobrih predaka, čestitih majki, nena, baba i đeda – djedova, zemlji velikih gazija, zemlji dobročinitelja koji su sva dunjalučka dobra ostavljali kao trajno dobro i zemlji koju nikada dušmani konačno nisu uspjeli pokoriti, u toj dobroj zemlji, Bosni i Hercegovini, nakon teške oružane agresije, na sceni je opći moralni sunovrat, koji se ogleda i u masovnom razgolićavanju velikog broja djevojaka i žena, koje se natječu u otkrivanju svega što se otkriti može, a ne smije, koje otkrivaju stomake, leđa, grudi i noge i koje liče na sve drugo osim na insane. One u svome razgolićavanju prednjače ispred drugih naroda i misle kako su moderne, a ne znaju bijednice da će one, oni i one koji ih oblače, oni koji se sa njima vucaraju i koji ih strasno gledaju biti džehennemsko gorivo. Ovakvog razvrata, nepoštivanja i srljanja teško da se danas može naći igdje na dunjaluku, pa se bojmo Allahove, subhanehu we teala, kazne, a prije nas su uništeni mnogi narodi koji su činili slične grijehe!
Braćo i sestre, vratimo se islamu i islamskim vrijednostima, oblačimo se u skladu sa islamskim propisima i trudimo se da te istine prenesemo i svim drugim muslimanima!

Molim Allaha, dželle še’nuhu, da nas učvrsti na putu islama, da nam pomogne da sačuvamo svjetlo islama, da nas sačuva nemorala, da nas ne iskuša sa nasiljem nasilnih vladara i ne iskuša nas sa onim što nećemo moći podnijeti, da našu djecu i potomke učini radostima naših očiju i srca, da nam bude milostiv na Sudnjem danu i da nas uvede u džennete u društvu sa: poslanicima, šehidima i dobrim ljudima!

 
Sarajevo, 10. redžebe 1430.h. / 03. juli 2009. god.                           
Hutba: Džamija “Kralj Fahd”
Nezim Halilović Muderris                                   

X