ISTAKNUTORekaik

Tiranin

Tiransko “ja” počinje sa “ja”, a završava sa: “Ko ste vi?” “Oholost je odbijanje istine i ponižavanje ljudi.” (Muslim) Tiransko...
1 35 36 37 38 39 40
Page 37 of 40
X