Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Aspekti uspješnog kolektivnog djelovanja

Priredio: dr. Emir Demir

Kolektivni rad postao je sve zastupljeniji kao sredstvo podizanja produktivnosti na radnom mjestu. Poznavanje vještina kolektivnog rada itekako je važno prije nego što stupimo u zajedničko djelovanje sa nekom od grupa. Ako želiš odabrati članove svoje radne grupe, potrebno je da prvo sebi postaviš sljedeća pitanja:

1. Ko su najbolji mogući pojedinci za grupni/timski rad? Ukoliko pretpostavimo da potencijalni kandidati za timski rad posjeduju odgovarajuće potrebne vještine, koji su to, onda, ostali faktori na koje će se gledati prilikom selekcije kadrova za timski rad?

2. Za timski/kolektivni/grupni rad potrebni su iskusni i produktivni pojedinci, ali koje su to istaknute osobine tih pojedinaca?

Važnost kolektivnog rada i djelovanja

Kolektivni rad je važan, ali i nužan u dvije okolnosti: radi podizanja nivoa produktivnosti i efikasnosti određenog zadatka ili radi objektivne kompliciranosti datog zadatka – što zahtijeva raznovrsnost vještina i potencijala.

Osnovni aspekti kolektivnog rada

Prvi aspekat kolektivnog rada jeste sposobnost aktivnog komuniciranja, što obuhvata verbalnu komunikaciju koja proizlazi iz spoznaje, i to sa usaglašenim stilom i jasnoćom. Također, komuniciranje podrazumijeva aktivnu i racionalnu percepciju. Vještine kolektivnog rada, kao i druge predispozicije vezane za uspješnost grupe ili tima, podrazumijevaju provođenje aktivnosti na izvršenju zadatka, donošenje odluka na objektivan i precizan način, inteligentno i snažno promišljanje, spremnost na prihvatanje i podršku ostalih članova grupe/tima, skromnost, a najvažnije je nepostojanje straha od učešća u kolektivnom radu.

Stoga, ukratko ćemo spomenuti preostale aspekte koji garantiraju uspješnost kolektivnog rada:

– Međusobno povjerenje članova grupe ili tima. Radi uspješnosti kolektivnog djelovanja možemo se osloniti samo na one članove u koje imamo pouzdanje i koji ozbiljno i revnosno izvršavaju svoj dio zajedničkog zadatka. Trpeljivost je ključ za svako rješenje i uspjeh. Stoga, isuviše je važno imati one na koje se možemo osloniti u bilo koje vrijeme, a ne samo ponekad.

– Konekcija. Efikasno kolektivno djelovanje počinje i završava se međusobnom komunikacijom i povezanošću. Ovdje je izuzetno važno spomenuti da svaki član grupe/tima mora biti sposoban otvoreno i iskreno komunicirati o svim idejama i sugestijama, ali i izvjesnim nedoumicama i strahovima prema ostalim članovima grupe/tima. Isto tako, važno je znati da član grupe mora imati i sposobnost slušanja i davanja objektivnih odgovora uz korisne komentare i sugestije. Član grupe ne treba se stidjeti svog mišljenja i treba ga iznijeti na najbolji mogući način, tj. pozitivistički, uz puno povjerenje i poštivanje.

– Dosljednost. Jedan od važnijih nužnih aspekata kolektivnog rada jeste sposobnost i postojanje volje za dosljednošću pri sporovođenju zajedničkih ciljeva. Ostali će aspekti biti beznačajni ukoliko nema kolektivne dosljednosti. Uz to, članovi grupe moraju biti spremni preuzeti bilo koju ulogu i odgovornost na putu do ostvarenja željenog cilja grupe/tima, svejedno radilo se u ulozi vođstva ili nekoj drugoj ulozi. Važno je znati, također, da je prilikom održavanja radnih sastanaka i dogovora grupe/tima potrebno izbjegavati da se u agendu/dnevni red svrstaju bespotrebne tačke, a izbjegavanje toga utječe na povećanu dosljednost članova grupe/tima, te pospješuje dinamičnost rada.

– Donošenje odluka. Donošenje odluka smatra se veoma važnim aspektom kolektivnog rada, jer većina sukoba unutar grupe nastaje prilikom procesa donošenja odluka. Dobre grupe/timovi imaju članove koji zajednički, nakon elaboracije i rasprave, mogu donijeti objektivne odluke. Glavni nedostatak zajedničkog rada jeste zastupljenost teze o prebacivanju odgovornosti članova grupe, jednih na druge, prilikom donošenja pogrešne odluke. Zato je prilikom iznalaženja modaliteta za donošenje odluka potrebno dobro, zajednički i interaktivno, razmotriti i sve članove uključiti u raspravu. Objektivna odluka je produkt dobrog tima/grupe čiji članovi vole interakciju.

– Aktivno učešće. Dobar član grupe/tima aktivno učestvuje u zajedničkom poslu. On dolazi spreman na sastanke, pomno sluša i prati, te aktivno učestvuje u polemici. Također, on u potpunosti daje svoje učešće u zajedničkom radu, a nije nijemi pomatrač na marginama sastanka. Članovi grupe/tima aktivno učestvuju i iznose inicijative s ciljem da se postavljeni zadaci što lakše i bolje sprovedu. Također, oni i dobrovoljno dodatno rade s ciljem izvršenja zadatka. Pravi članovi sami sebe pitaju: “Kako možemo dati svoje lično učešće da bismo povećali nivo realizacije postavljenog cilja?”

– Učešće/participacija uz iznošenje jasnih informacija i dobrih ideja. Dobar član grupe/tima uvijek je spreman za razmjenu informacija, spoznaje i iskustava. On vodi inicijativu s ciljem da ostali članovi grupe/tima saznaju ono što i on zna, tj. da budu informirani o onome o čemu i on ima informacije. Često se dešava da se komunikacija i polemika, koja se tiče cijele grupe, neslužbeno odvija među pojedinim članovima grupe/tima. Ovakva komunikacija nije za osudu, jer su članovi grupe/tima u stalnoj potrebi da jedni s drugima svakodnevno razgovaraju i razmjenjuju informacije, a posebno u vakuumu između oficijelnih sastanka grupe/tima. Dobar član grupe/tima aktivno se uključuje u neslužbene razgovore s drugim članovima, što preostalim članovima daje mogućnost razmjene informacija i iskustava koja pomažu na putu do realizacije zadatka, a svakako time se umanjuje i mogućnost da pojedini manje informirani članovi nailaze na iznenađenja.

– Saradnja i pomaganje. Saradnja podrazumijeva realizaciju određenog zadatka sa ostalim članovim grupe/tima, a uprkos različitim viđenjima u pogledu načina i metoda njegove sprovedbe. Aktivni članovi nastoje iznaći rješenja za probleme koji su se ispriječili na putu do postizanja željenog cilja. Oni se odazivaju na pozive za pomoć, pa i poduzimaju inicijative u tom smislu.

– Fleksibilnost. Aktivan član grupe/tima često je prisiljen da radi u promjenjivim okolnostima, a zapravo i on sam nekada pravi promjene. On se ne protivi, niti je agresivan, već se konstantno prilagođava promjenjivim okolnostima. On se ne žali i ne osjeća pritiske kada se od njega nešto novo zatraži ili kada se napravi promjena i zaokret u nekom novom smjeru. Uz to, dobar član grupe spreman je prihvatiti različita stajališta i po potrebi napraviti ustupke. On nije isključiv u svome mišljenju, niti se predaje beskrajnim raspravama, a posebno kada je grupi/timu potrebno da krene dalje tako što će donijeti odluku ili dobiti saglasnost za daljnje postupanje. Pozitivan član duboko vjeruje u svoje ideje, ali je ujedno i otvoren prema drugim stajalištima i idejama. Ovo je ta fleksibilnost u svom najboljem svjetlu.

– Posvećenost grupi/timu. Aktivan član grupe/tima pridaje pažnju svome poslu, ali ujedno i svojoj grupi/timu i njihovom radu. On želi uložiti vrhunski trud i priželjkuje da to učine i ostali članovi grupe/tima. On ostale članove smatra svojim prijateljima i porodicom.

– Pomoć u rješavanju problema. Prirodno je da grupa/tim nailazi na probleme, a ponekad upravo problemi dovode do formiranja grupa/timova za njihovo rješavanje. Članovi grupe/tima uvijek su spremni nositi se sa svim vrstama problema i to na način koji vodi rješenjima. Oni rješavaju probleme, a nisu razlog njihovog nastanka, niti se na žale ili od njih bježe. Oni ne tragaju za onima kojima će se jadikovati, kao što to neki rade, niti odgađaju hvatanje ukoštac s problemima, kao što to čine manje hrabri ljudi. Članovi grupe/tima iznose probleme na svjetlo dana kako bi se o njima raspravljalo, a time sarađuju s drugima pri iznalaženju modaliteta za rješavanje problema.

– S drugima se ophode s poštovanjem i podrškom. Odnos prema članovima grupe/tima treba biti lijep i otvoren. Lijep odnos ne treba biti povremen, već konstantan. Uz to, potrebno je članovima grupe pokazivati spremnost na razumijevanje i podršku na putu realizacije postavljenog zadatka. Podrška, pomoć, komunikacija i razmjena informacija trebaju biti bezuvjetni i bezrezervni. Dobar član tima zrači raspoloženjem, a eventualne šale ne smiju biti zbijane na tuđi račun. Jednostavno rečeno, članovi grupe moraju se jedni prema drugima profesionalno odnositi.

– Povjerenje. Povjerenje je nužno kada se radi o zajedničkom radu. Povjerenje se mora naći u svakoj firmi, ustanovi ili instituciji, jer su uposlenici u potrebi da se jedni na druge oslanjaju, zajednički sarađuju i nose sa rizicima, shodno sugestijama svojih prijatelja. Možda u tvojoj grupi/timu nisu najidealniji ljudi, ali uzajamno poštivanje mora biti temelj ophođenja. Svi znaju da ima nešto što je daleko važnije od samog zadataka, a to je sučavanje sa eventualnim nesporazumima kako bi se ponovno izgradili povjerenje i mir. Podsticanje članova grupe/tima da riješe nesporazume ustvari je izgradnja povjerenja i otvorenosti.

 

IZVORI:

 

1. Ibrahim el-Feki, Kolektivni rad, Darul-Edžjal, 2008. god.

2. Abduvehhab ed-Dejlemi, Kolektivni rad za islam (preveo Emir Demir), Kakanj, 2002. god.

3. Patrick Lencionim, Pet faktora koji ometaju kolektivni rad, Kalemat Arabia – Kairo, 2002. god.

 

 
X