Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

“A znakove šaljemo samo da zastrašimo”

Autor: dr. Omer b. Abdullah el-Mukbil

Preveo: Abdurrahman Kuduzović

Pomoću ovog kur’anskog pravila možemo razumjeti nepromjenljivi zakon koji je Mudri Allah uspostavio u svemiru, a koji se odnosi i na ljude. Allah, džellešanuhu, rekao je: “A znakove šaljemo samo da zastrašimo” (el-Isrā, 59). Mufesiri, komentatori Kur’ana, na različite su načine protumačili izraz znakovi, koji je upotrijebljen u ovom ajetu. Neki kažu da se on odnosi na pomor od kuge ili kakve druge opake bolesti, drugi smatraju da se odnosi na mudžize, nadnaravna djela koja je Svemogući Allah davao poslanicima da zastraši poricatelje, a ima i onih mufesira koji drže da se ovdje radi o kazni za grijehe pomoću koje Allah zastrašuje i odvraća ljude od poročnosti. Na osnovi hadisā koji govore o tome, imam Ibn Huzejma naslovio je poglavlje: “Predanja u kojima se kaže da Allah pomoću pomračenja Sunca i Mjeseca zastrašuje ljude. Allah je rekao: ‘A znakove šaljemo samo da zastrašimo.’”

Ova raznolika tumačenja ukazuju na to da je znakove koje Allah šalje nemoguće svesti na jednu pojavu, te su tumačenja islamskih učenjaka samo primjeri tih znakova. Razmatrajući značenje Božijih riječi: “A znakove šaljemo samo da zastrašimo” (el-Isrā, 59) prvi učenjaci nisu imali namjeru ograničiti ove znakove na jednu pojavu. Oni su samo pomoću jednog primjera koji bi naveli ukazali na dio značenja ovog i njemu sličnih kur’anskih ajeta.

U vezi s tim, poenta je da se vjernici potaknu na razmišljanje o mudrosti zbog koje Allah, džellešanuhu, daje znakove, a to je strahovanje od kazne koja ljude može zadesiti.

Objašnjavajući značenje kur’anskog ajeta: “A znakove šaljemo samo da zastrašimo” (el-Isrā, 59), Katada je rekao: “Svevišnji Allah zastrašuje ljude čime hoće, ne bi li se sami ukorili ili se opametili i dozvali. Pripovijeda se da se u Kufi dogodio potres za života Abdullaha b. Mesuda, i on je rekao: ‘O ljudi, Gospodar vas opominje, pa prihvatite Njegovu opomenu i vratite Mu se!’”

Ibn Ebu Šejba zabilježio je u hadiskoj zbirci el-Musannef predanje u kojem se kaže da se za vrijeme Omerove, radijallahu anhu, vladavine dogodio zemljotres koji je svojom snagom mogao probuditi spavača. Podudarilo se da je Abdullah b. Omer, radijallahu anhu, tad obavljao dobrovoljni namaz i nije ništa opazio. Halifa Omer održao je govor muslimanima i, između ostalog, rekao ovo: “Ako se dogodi još jedan zemljotres, ja ću vas napustiti!”

Učenjaci prvih generacija htjeli su ovim primjerima ukazati na to da Gospodar svjetova šalje znakove da bi ljudi odustali od poročnosti i vratili se vjeri, odnosno htjeli su kazati da su zapečaćena srca onih koje ti znakovi ne potaknu na pokajanje.

Kur’anski ajet o kojem ovdje govorimo sadrži jasnu i snažnu poruku, pa ipak, neki se novinari ili glasnogovornici nekih medijskih kuća ismijavaju s time ili pak umanjuju značaj konstatacije da Allah, džellešanuhu, šalje znakove da bi zastrašio ljude. Oni to rade u cilju da zemljotrese, poplave, vjetrove velike razorne snage i druge prirodne nepogode, u kojima su, naravno, znakovi Božije moći, svedu na uzročno-posljedičnu vezu, a to je golema greška u razumijevanju vjere i pojava.

Ne poričemo da je zemljotres posljedica tektonske aktivnosti Zemlje, odnosno da poplave, vjetrovi velike razorne snage i sve druge pojave nastaju kao posljedica materijalnih uzroka, no nameće se pitanje: “Ko je učinio da se Zemlja pokrene, pa da se dogodi zemljotres?”; “Ko je učinio da se u nekim dijelovima Zemlje voda akumulira i poplavi neku oblast?”; “S čijom su dozvolom zapuhali snažni i razorni vjetrovi?” Zar nije Allah Onaj Koji je to učinio i dozvolio, Onaj Koji želi da Mu se Njegovi robovi ponizno obrate, nadajući se će ih poštedjeti kazne?

Na koji će način spomenuti novinari i glasnogovornici (koji, svjesno ili nesvjesno, namjerno ili nenamjerno, umanjuju značaj ovih znakova dovodeći ih u uzročno-posljedičnu vezu) protumačiti predanje koje su zabilježili el-Buhari i Muslim, a u kojem se kaže da je Aiša, radijallahu anha, Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, supruga, kazivala: “Kad bi zapuhao vjetar, Resulullah bi proučio dovu: ‘Allahu, molim Te da ovaj vjetar bude dobro, kao i za dobro koje u sebi nosi i za dobro koje sām sa sobom donosi! A zaštitu kod Tebe tražim protiv zla vjetra, kao takvog, i protiv zla koje on u sebi nosi i koje sa sobom donosi!’ Kad bi se na obzorju pojavio kišni oblak, Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, izraz lica promijenio bi se, pa bi se Poslanik uskomešao i uznemirio; kad bi počela padati kiša, osjetio bi olakšanje, i to bi se na njegovu licu jasno vidjelo. Jednom, upitala sam ga u vezi s tim, pa je rekao da je možda upravo to oblak koji nosi kaznu, kao što se dogodilo s narodom Ad, o čijm je pripadnicima Allah rekao: ‘I kad ugledaše na obzorju oblak, koji se prema dolinama njihovim kretao, povikaše: ‘Ovaj nam oblak kišu donosi!’’ (el-Ahkāf, 24).”[1] Isto tako, kako će ta kategorija ljudi shvatiti Allahove riječi u vezi s poslanikom Nuhom, alejhis-selam: “I oni su zbog grijeha svojih potopljeni i u Vatru uvedeni i nikoga sebi, osim Allaha, kao pomagača neće naći.” (Nūh, 25)

Kao da prigovaraju, neki ljudi u vezi s prirodnim nepogodama, zemljotresima i razornim vjetrovima kažu: “Prirodna se nepogodna dogodila u toj i toj zemlji, a neke druge zemlje, čiji su stanovnici daleko poročniji, nisu obuhvaćene tim prirodnim katastrofama…” Tako uopće ne treba govoriti, jer bi u tome moglo biti protivljenje odredbi i davanju Mudrog Allaha. Gospodar određuje šta hoće i čini šta želi, sudi po istini i niko Ga ne može pozvati na odgovornost za ono što radi, posjeduje savršenu mudrost i sve obuhvata Svojim znanjem. Trebamo znati da prirodne nepogode koje Uzvišeni Allah šalje na neke narode kao iskušenje, sadrže tajne mudrosti koje mi ne možemo čak ni pobrojati, a kamoli shvatiti.

 

 

[1] El-Buhari (4551) i Muslim (899), a ovo je Muslimova verzija.

 
X