Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Pripadnici plemena el-Eš’ar, vlasnici prelijepih glasova

Piše:  Ibrahim b. Omer Es-Sekran

Moj rođak koji živi u naselju u brdima Nedžda, ispričao mi je prije petnaestak godina, usput i ne pridajući posebnu pažnju onom što govori: “Jednog dana ugasio sam uređaj za rashlađivanje i zaspao pored prozora, a probudio me glas sredovječnog suseljana koji je imao običaj odlaziti u džamiju u posljednjoj trećini noći. Taj čovjek prostro bi sedžadu u dvorištvu džamije i klanjao noćni namaz naglas učeći Kur’an.” Otkako mi je rođak ispričao ovu dirljivu priču, priželjkujem da upoznam tog čovjeka i da prisustvujem njegovom skrušenom namazu. Premda njegovo učenje Knjige nije bilo strogo po tedžvidu i premda nije bilo ni naročito melodično, u njemu je bilo toliko iskrenosti i uvjerenosti da sam stekao dojam da ga okružuje neko svjetlo zbog tog ibadeta. Istina je da Kur’ani-kerim sadrži energiju koja utječe na slušaoce, ali postoji još nešto što me zaokuplja u posljednje vrijeme – da učenje časnog Kur’ana u noćnoj tišini ima posebnu vrijednost. Čovjek o kome mi je ispričao rođak bio je odan Knjizi, a umro je prije nekoliko godina.

Nadam se da ćeš njegov slučaj povezati sa slučajem nekih ashaba koji je spomenut u hadisu koji ću navesti. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Mogu jasno razabrati glasove nekih pripadnika plemena el-Eš’ar dok uče Kur’an noću, i znam gdje se nalaze, makar danju i ne vidio gdje će koji zanoćiti.”[1]

Zar ne osjećaš u ovim Poslanikovim, sallallahu alejhi ve sellem, riječima toplinu divljenja prema učenju Kur’ana? Iz navedenog hadisa može se osjetiti da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, bio dirnut ljepotom njihova glasa u tolikoj mjeri da je pomno pratio odakle glas dolazi, određivao njegov izvor, i sutradan o tome izvještavao. Eto tako je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, otkrivao svoje osjećaje.

Vjeruješ li mi da osjećam veliku ljubav spram tih ljudi koji su svojim glasovima izazvali Poslanikovo divljenje! Štaviše, ta me ljubav potaknula da istražujem o njima u historijskim djelima. I našao sam o njima neke tekstove, ali se time nisam zadovoljio, nego se trudim da saznam što više o njihovom noćnom učenju Allahove knjige. Allahu, budi zadovoljan pripadnicima plemena el-Eš’ar.

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, i danju je slušao učenje Kur’ana, zasigurno, ali zbog čega ga je privuklo učenje ovih ljudi i zbog čega se trudio da sazna odakle dopiru njihovi glasovi – ne znam. Priklonio sam se stavu da je to zbog toga što učenje Knjige noću ostavlja veliki utjecaj na ljude.

Jednom, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, obratio se Ebu Musau el-Eš’ariju: “Da si me samo vidio sinoć dok sam slušao tvoje učenje Kur’ana!”[2] Dakle, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, slušao je Ebu Musaovo učenje sa žudnjom i pomno. Poslanik islama pamtio je kur’anske ajete jer mu je u tome Sveznajući Allah pomagao, ali je ipak pažljivo slušao dok su neki ljudi učili Objavu.

Meleki su se pokazali pošto su čuli ashaba da uči Kur’an. Usejd b. Hudajr, radijallahu anhu, kazivaše: “Noću sam učio suru el-Bekara, pa sam podigao glavu i vidio nešto slično oblaku koji je bio ispunjen svjetiljkama, te sam otišao odatle da to ne vidim. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao me je kasnije: ‘Znaš li šta je to bilo?’ ‘Ne znam’, odgovorio sam. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ‘To su se meleki spustili da slušaju tvoje učenje Kur’ana. Da si nastavio učiti, ljudi bi ujutro vidjeli meleke, a oni se od ljudi ne bi skrivali.’”[3]

U suri el-Bekara postoje ajeti zbog kojih odmah zatreperi duša, a najveličanstveniji ajet jest Ajetul-kursi, koji govori o Allahu, zatim slijedi kazivanje o Poslanikovom, sallallahu alejhi ve sellem, dizanju pogleda prema nebu u iščekivanju da se promijeni kibla, pa kazivanje o Ibrahimu, alejhis-selam, koga je Gospodar iskušao stanovitim stvarima i dao mu da bude predvodnik u vjeri, te kazivanje o uglednicima iz Benu Israila koji su tražili da im se propiše borba, a onda, malo-pomalo, odustajali… Zbog toga se, kad čujem da neko uči suru el-Bekara, uvijek sjetim silaska meleka radi toga da slušaju ashaba Usejda, radijallahu anhu, kako uči ovu suru.

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, poticao je svoje ashabe, direktno i intirektno, da uče Kur’an noću, govoreći o tome da Božija objava ima posebnu draž i poseban značaj kad nastupi noć. U prisustvu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, neko je spomenuo Šurejha el-Hadremija, pa ga je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, pohvalio na način u kojem nije teško prepoznati značajnu poruku. U predanju se kaže da je Šurejh el-Hadremi bio spomenut u prisustvu Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa je Poslanik rekao: “Šurejh je čovjek koji nije uzeo Kur’an za jastuk.”[4]

Priznat ću ti: kad sam pročitao ovaj hadis, nisam ga ispravno shvatio. Mislio sam: “Zar postoji musliman koji bi Kur’an stavio ispod glave i spavao na njemu?” A onda sam shvatio da je njegovo značenje ovo: Šurejh ne zaspi prije nego što pročita dio Kur’ana koji ima običaj pročitati. Navedene Poslanikove riječi mogu se protumačiti dvojako, pa se može reći: “Ili je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pohvalio onog ko ne uzima Kur’an za jastuk, ili je osudio onog ko to čini.” Ibnul-Dževzi i es-Sindi daju prednost prvom shvatanju. Kako god da se uzme, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na rječit i interesantan način ukazao je na važnost učenja Kur’ana noću. Ako Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spavanje prije nego što se prouči dio Kur’ana poredi s jastukom, onda su se naši jastuci pohabali od čestog i dugog spavanja. Allahu, smiluj nam se i nemoj nas učiniti jednima od onih koji zanemaruju sure i ajete koje su naučili napamet!

Gospodar hvali određene ljude zbog učenja Kur’ana noću: “Ima ispravnih sljedbenika Knjige koji po svu noć Allahove ajete čitaju…” (Alu Imran, 113). Možeš li sakriti oduševljenje razmišljajući o ljudima koje Allah, džellešanuhu, hvali zbog učenja Objave dok drugi ljudi spavaju! Ova njihova odlika ovjekovječena je u Knjizi.

Razmišljao sam o ajetima i hadisima u kojima se govori o vrijednosti učenja Kur’ana noću i zapitao sam se zbog čega učenje Objave noću ima posebnu vrijednost te postoji li kakvo naučno objašnjenje. Nisam došao do zadovoljavajućeg odgovora, ali sam u Kur’ani-kerimu našao tek neke naznake u vezi s time. Naime, Kur’an u nekoliko ajeta ukazuje na to da je noć vrijeme smirenosti: “On čini da zora sviće, On je noć odredio za počinak…” (el-En’am, 96); “Zar nisu vidjeli da smo učinili noć da u njoj otpočinu… (en-Neml, 86). U načelu, čovjeku je potreban mir kako bi na njega djelovala Objava, koja donosi smirenost. Tu je i ajet: “‘Znak njegove vlasti’, reče im vjerovjesnik njihov, ‘bit će kovčeg koji će vam stići i koji će meleki nositi, u kojem će biti smirenje za vas od Gospodara vašeg…’” (el-Bekara, 248). To je tako, a onaj ko zapostavlja Kur’an zapada u različite psihičke teškoće, na temelju ajeta: “A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj će teškim životom živjeti…” (Ta-Ha, 124). U životu uživaju samo vjernici, upravo zato što je Allah rekao: “Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život…” (en-Nahl, 97)

Hoće li zanemariti Kur’ani-kerim onaj ko ima na umu sve ovo što smo naveli u ovom odjeljku? Hoće li dozvoliti da gubi vrijeme, zapostavljajući Objavu? Hoće li gubiti vrijeme pretraživajući sadržaj interneta? Treba imati na umu da je život kratak i da brzo prolazi, pa ga treba iskoristiti u činjenju dobra.

___________________

[1] El-Buhari (4232).

[2] Muslim (1887).

[3] El-Buhari (5018).

[4] En-Nesai, 3/256.
X